ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Seks: Over zelfbevrediging, menstruaties, de liefdevolle god, en zo meer

Wat is Zonde?…
door Tsenne Kikke - zondag 28 oktober 2018 14:44

Voor sommige mensen is het ongelooflijk moeilijk om het niet-bestaan van een godheid in te denken. Doch, velen onder hen leven nog volgens voorschriften die minstens 2.000 jaar oud zijn. Nu heb ik het niet enkel en alleen over personen die de inhoud van de verschillende soorten korans strikt trachten na te leven, maar ook over hen, die op hun manier de Bijbel naar hun geloofsovertuigingen hebben aangepast.

Elke non of priester gaat in wezen een huwelijk aan met het goddelijke deel in zichzelf. Niet dus met een godheid gemaakt naar het beeld en gelijkenis van de mens. Je weet wel: de man met een lange witte baard, gekleed in een lang, wit gewaad, naar ons wijzend met die bestraffende vinger, en die ons dood... of, ons door anderen laat doden - indien we zijn bevelen of geboden niet opvolgen.

Priesterschap draait dan ook niet enkel en alleen omheen een beantwoorden aan de innerlijke roeping, maar ook aan het voldoen aan de eisen, en aan het gehoorzamen van regels. Maar, zoals je weet, zijn er priesters en nonnen die kunnen zondigen. Ik heb het hier ditmaal niet over homoseksueel of lesbisch gedrag, maar over 'zelfbevlekking'.

Voor ons, 'gewone mensen', bestaan er andere regels... Zo lezen we op Wikipedia "dat met onanie doorgaans masturbatie door een man wordt bedoeld. Het woord is in het begin van de 18e eeuw afgeleid van de naam van een Bijbelse figuur, Onan, de tweede zoon van Juda, die een rol speelt in Genesis 38. Daarin lezen we, onder andere:

"Juda's eerstgeborene, was slecht in Jahwe's ogen, zodat deze hem liet sterven. Toen zei Juda tot Onan: "Ga naar de vrouw van je broer, sluit met haar een zwagerhuwelijk en zorg dat je een kind verwekt voor je broer."

Maar Onan wist dat dit kind niet van hem zou zijn; daarom liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer samen was, het zaad op de grond verloren gaan, om voor zijn broer geen kind te verwekken. Zijn gedrag was slecht in Jahwe's ogen, zodat deze ook hem liet sterven..."

Leviticus hoofdstuk 15 gaat dan weeral over de 'seksuele vloeiingen' in diverse situaties. Leviticus 15:16-18 legt uit hoe men na een zaadlozing moet handelen. Zo staat er:

- Wanneer een man een zaaduitstorting heeft gehad, moet hij zijn hele lichaam wassen; hij is tot de avond onrein.

- De kleren en de leren voorwerpen, die met het zaad in aanraking zijn gekomen, moeten worden gewassen: ze zijn tot de avond onrein.

- De man en de vrouw die gemeenschap hebben gehad, moeten een bad nemen; zij zijn tot de avond onrein.

Tegenwoordig lezen we, onder andere, op het internet dat seksen tijdens de menstruatie voor sommigen ietwat vies lijkt, maar dat het perfect mogelijk is. Doch, wat staat er in Leviticus?...

- [19] t/m [24]: Wanneer een vrouw een vloeiing heeft, en het is de bloeding van haar menstruatie, dan is zij zeven dagen onrein. Ieder die haar aanraakt, is tot de avond onrein. Alles waarop zij tijdens haar onreinheid slaapt, wordt onrein; alles waarop zij zit, eveneens. Ieder die haar bed aanraakt, moet zijn kleren wassen en een bad nemen; hij is tot de avond onrein. Ieder die de plaats aanraakt waarop zij gezeten heeft, moet zijn kleren wassen en een bad nemen; hij is tot de avond onrein. Ook iemand die datgene aanraakt wat zich bevindt op de slaapplaats, of op de plaats waar zij gezeten heeft, wordt onrein tot de avond. Heeft iemand gemeenschap met zo’n vrouw, dan komt haar onreinheid ook op hem. Hij is zeven dagen onrein; ook het bed waarop hij ligt, wordt onrein.

- [25] t/m [30]: Heeft een vrouw een langdurige bloeding buiten de tijd van de menstruatie - of, duurt de menstruatie bij haar langer dan normaal, dan is zij heel die tijd onrein, zoals tijdens de menstruatie. Tijdens zo’n bloeding geldt voor het bed hetzelfde als tijdens de menstruatie. Ook voor alles waar zij op zit, geldt hetzelfde: het is onrein, net als tijdens de menstruatie. Ieder die deze dingen aanraakt, wordt onrein. Hij moet zijn kleren wassen en een bad nemen; hij is tot de avond onrein. Houdt haar bloeding op en wil zij gereinigd worden, dan moet zij zeven dagen wachten. Op de achtste dag brengt zij twee tortels of duiven naar de priester, bij de ingang van de tent van samenkomst. Deze draagt de ene op als zondeoffer, en de andere als brandoffer. Zo voltrekt hij voor haar de verzoeningsrite voor de HEER, vanwege de onreinheid door de bloeding.

- [31] Waarschuw de Israëlieten voor de gevolgen van hun onreinheid. Deze zou hun dood worden, als zij in die toestand mijn verblijfplaats in hun midden betreden.

Wat is zonde?

Zonde is slechts zonde van zodra men weet wat zonde is. Anders gezegd: zolang men onwetend is, kan een mens nooit zondigen. Zij, die aan Zelfkennis doen, weten maar al te goed dat er slechts één Zonde bestaat, geen twee, drie, of meer. Ik bedoel: ze begrijpen het filosofische deel ervan. Wel kan men die éne Zonde op verschillende manieren begaan. Maar, nadat men dan toch heeft gezondigd, kan men te biecht gaan om zich van die zonde af te zonde-ren. :-) Ik bedoel: indien je daaraan geloof wil hechten...

Over beloning

Over het thema 'vergiffenis na de zondiging schenken', is het verhaal van "de Goede Moordenaar aan het Kruis" een prachtig voorbeeld. Maar, om dat verhaal goed te kunnen begrijpen, dient men in zichzelf te weten wat Zonde, Spijt en Berouw precies inhouden. Niet op een filosofische manier, maar gebaseerd op eigen ervaringen.

(Lucas 23,39-43): Eén van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: "Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan, en ons erbij!"

Maar de ander wees hem terecht met de woorden: "Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend, en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan."

En hij zei: "Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt."

Jezus antwoordde: "Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn."

En toen Jezus aan de mensen dacht, die hem veroordeeld en gekruisigd hadden, zei hij: “Vader, vergeef het hun... Ze weten niet wat ze doen!” (Luc. 23, verzen 33-34).

Vraagjes: "Waarom wisten ze niet wat ze deden?..." Enig idee? En, is de mens vandaag de dag bewust van al hetgeen hij/zij 'doet'?

En, nu we het eventjes over Jezus hebben gehad: daarover hebben velen een totaal verkeerd idee. Enkele voorbeelden...

Matteüs 10:34-36: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!"

Lucas 12:51-53: "Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder."

Och, over zulke zaken kan er nog veel meer worden geschreven, maar waarom zouden we?... Tenslotte zijn het dingen die 'gelovigen' niet graag lezen, noch wensen te be-grijp-en. :-)

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht