ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Hoe conflicten het Midden-Oosten overspoelden met ziektes en epidemieën

In vorige blog werd gewag gemaakt van bescherming van bestaande beschavingen en culturen. Nu hebben we het over het thema 'Gezondeheid'.
door Tsenne Kikke - zaterdag 15 september 2018 21:00

Wat mij vooral interesseert, en waarvan hieronder in het artikel geen gewag van wordt gemaakt, is het gevaar van de mogelijke gevolgen van al dat vluchtelingenopvanggedoe in Europa.

Nu zeg ik niet dat het zo zal zijn, toch is de kans groot dat we in onze gewesten zowel zullen geconfronteerd worden met aandoeningen die we voorheen niet kenden, evenals ziekten, waarvan we dachten ze dat ze nooit meer zouden opduiken.

De bijpassende vraag kan niet aan een medicus of wetenschapper worden gesteld, en wel om twee redenen. Ten eerste, zal het antwoord beïnvloed zijn door zijn opinie over vluchtelingen. Anders gezegd: is hij voor of tegen? En, ten tweede zal zijn mening geen enkele wijziging aan de daadwerkelijk toekomst aanbrengen. Ofwel geschiedt het, ofwel geschiedt het niet.

Toch vind ik dat landen, die vluchtelingen opnemen, er alles zouden moeten aan doen om elke persoon op medisch vlak grondig te laten onderzoeken. Vooral, omdat klimaat- en gezondheidsexperts waarschuwen voor een toenemende dreiging van de klimaatverandering voor de Europese volksgezondheid. De stijgende temperaturen zouden volgens hen een snellere verspreiding van ziektekiemen veroorzaken, die in bepaalde gevallen dodelijk voor ons kunnen zijn.

Verder waren er meldingen van het feit dat de opwarming van de aarde het risico verhoogt op ziekten die door teken worden overgedragen, en dat ook muggen hun geografische gebied verbreden en zo ziektes, zoals dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zika dichterbij brengen.

Artsen wijzen er wel op dat de klimaatverandering slechts één mogelijke oorzaak is voor de toename van tropische ziekten in Europa. Ook halen ze de toename van het aantal verre reizen, snelle verstedelijking, en nog 'een aantal andere factoren' aan.

Medische experts zijn het er wel over eens dat een globaal stijgende temperatuur, meer regen, en een hoge vochtigheidsgraad de ideale voorwaarden zijn voor muggen en andere ziekteoverdragers om te overleven en infecties sneller te verspreiden. Maar, het was onderstaand artikel dat me inspireerde om dit thema aan te boren. Het luidde als volgt...

Syrië worstelt met de zandmugziekte leishmaniasis, in Irak is polio na veertien jaar terug van weggeweest en Jemen kreeg te maken met ernstige opstoten van cholera. In het Midden-Oosten heeft conflict de deur geopend voor ziektes en epidemieën.

"Soms sterven er meer mensen door ziektes, die te maken hebben met oorlog of de nasleep van oorlog, dan door het conflict zelf. Het effect van epidemieën blijft ook hangen in de tijd." Dat zei Ghassan Abu Sitta, hoofd van de afdeling plastische chirurgie van het 'American University Hospital' in Beiroet, Libanon.

Hij is een Palestijn uit Gaza die de laatste drie aanvallen door de Israëlische bezettingsmacht op het district heeft meegemaakt. Hij biedt hulp aan de gewonden. Volgens hem laat de geschiedenis keer op keer het verband zien tussen oorlog en ziekte, en dat in verschillende delen van de wereld. "Oorlog en gewapend conflict creëren een vijandige omgeving voor de menselijke gezondheid en voor het leven," zei hij.

Samer Jabbour, co-voorzitter van de 'Beirut Commissie over Syrië', is van mening dat de omstandigheden, die leiden tot de verspreiding van epidemieën in conflictgebieden, verband houden met twee factoren: ten eerste: een zwakke gezondheidssector nog voor het conflict begint, of zelfs de afwezigheid ervan - en, ten tweede: de ineenstorting van de fragiele sector tijdens het conflict.

"Deze combinatie leidt tot de tragedies waar we nu voor staan," zei Jabour. Als voorbeeld verwees hij naar Jemen. "De infrastructuur van de volksgezondheid verkeerde in een slechte staat, en deze nam nog af tijdens het conflict en leidde uiteindelijk tot de cholera-epidemie."

Snelle (internationale) respons

"De verspreiding van ziekten en de onmacht om snel te reageren in tijden van oorlog tasten niet alleen de landen in de regio aan," zei Mohammed Jassim, directeur van het Early Warning Alert and Response Network (EWARN) van de Syrische Assistance Coordination Unit. "Zelfs ontwikkelde landen zijn niet in staat om snel te reageren," meende hij.

EWARN is een wereldwijd toezichtsysteem, legde Jassim uit. "Het werd opgezet om snelle respons mogelijk te maken in delen van de wereld die worden getroffen door oorlog of natuurrampen zoals vulkaanuitbarstingen of tsunami's." Het systeem evalueert ook de (mogelijke) verspreiding van ziektes, voor de situatie escaleert. "We proberen partners zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef tijdig te verwittigen zodat snelle interventie mogelijk wordt."

"De rol van internationale organisaties groeit niet alleen tijdens oorlogen en conflicten, soms zijn ze de enige optie," zei Yousuf Al-Haderi, de woordvoerder van het 'Jemenitische ministerie van Volksgezondheid', binnen de regering van de Ansar Allah Houthi-rebellengroepering. "De rol van het ministerie is om die organisaties te helpen om de gezondheidssector in het land te ondersteunen."

Mamunur Rahman Malik, regionaal directeur van de WHO voor het oostelijke Middellandse Zeegebied, bevestigde dat zijn organisatie "conflictlanden in de regio helpt bij het vroegtijdig opsporen van epidemieën, het opzetten van vroege waarschuwingssystemen of het inschatten van de risico's om zo te zorgen voor een optimale staat van paraatheid," naast de nodige technische assistentie en medische interventies.

Andere internationale organisaties hanteren een andere aanpak. "Onze prioriteit ligt onder meer in vaccinatieprogramma's, of het nu routinematig is, in regio's met weinig conflicten of in vluchtelingenkampen," zei Khaled Al-Shaikh van 'Artsen zonder Grenzen'. De organisatie is begonnen met het vaccineren van vluchtelingen sinds de uitbraak van conflict in de regio in 2012, onder meer in Jemen, Jordanië, Syrië, Irak en Libanon.

Medisch beperkt

"Conflict brengt altijd specifieke uitdagingen met zich mee," beweerde Malik. "De grootste uitdaging is diegenen bereiken die medische zorg nodig hebben omdat de situatie onveilig is. Ook is het vaak moeilijk om medische hulp te bieden omdat het transportsysteem is vernietigd, de communicatiemiddelen of de infrastructuur van het gezondheidssysteem."

Verder leiden honger en verminderde weerstand er vaak toe dat ziektes zich sneller kunnen verspreiden. De beschikbare financiering is vaak ook te beperkt om snelle respons mogelijk te maken.

Al-Shaikh voegde nog meer toe aan de lijst. eEr is de afwezigheid van routinematige vaccinatie, preventieve behandelingen en natuurlijk ook de beperkte mogelijkheden van het medisch personeel, door de beperkte aanwezigheid van apparatuur en medicijnen, in vergelijking met het hoge aantal mensen dat medische zorg nodig heeft.

Al-Haderi is gefrustreerd door het onvermogen om de crisis in Jemen in te dammen. In de 21e eeuw is het een schande om te praten over de dood van zelfs maar één persoon door toedoen van cholera," zei hij. "Hoe kunnen we dan praten over 2.100 geregistreerde sterfgevallen, en waarschijnlijk nog velen meer die in Jemen aan deze ziekte zijn gestorven door een gebrek aan goede opvolging? Er zijn veel inspanningen geweest waarvoor we de internationale organisaties danken, maar ze zijn onvoldoende om alle gezondheidsbehoeften in Jemen te dekken."

Al-Haderi is van mening dat de daden niet overeenkomen met de beschikbare middelen van internationale organisaties en andere landen, en al helemaal niet met de staat van urgentie in het land.

Grensoverschrijdend

Epidemieën, die worden uitgelokt door conflict, blijven ook niet altijd netjes binnen de grenzen van een land, maar steken die soms over. "Bij de uitbraak van polio in Syrië in 2014 was er bijvoorbeeld een internationaal gezondheidsrisico omdat de ziekte zich had kunnen verspreiden naar buurlanden zoals Turkije. De WHO neemt deze risico's zeer ernstig," zei Mohamed Jenidi, directeur overdraagbare ziekten bij het ministerie van Volksgezondheid en Bevolking in Egypte.

"De administratie stuurt regelmatig berichten naar de verantwoordelijken voor quarantaines op Egyptische luchthavens en in de havens. Die bevatten lijsten met door de WHO gespecificeerde landen, zodat nauwkeurige medische opvolging kan gebeuren bij passagiers afkomstig uit deze landen."

In reactie op de cholera-uitbraak in Jemen bijvoorbeeld, stuurde de afdeling van Jenidi onlangs een bulletin met richtlijnen voor het testen en opvolgen van passagiers die arriveren vanuit Jemen. Vergelijkbare waarschuwingen werden al verstuurd voor passagiers uit de landen in Afrika ten zuiden van de Sahara na uitbraken van riftdalkoorts en lassakoorts.

Directeur van het 'Instituut Pasteur' in Algerije, Zoubir Harrat, benadrukte het belang van aangehouden monitoring van de volksgezondheid om de verspreiding van epidemische ziekten te voorkomen. Een richtlijn, die vereist dat gezondheidsautoriteiten handelen van zodra een besmetting wordt vastgesteld, werd verankerd in een nieuwe gezondheidswet in Algerije die in mei 2018 werd geratificeerd.

Volgens Harrat bereidt het instituut gedetailleerde rapporten voor over wat er preventief moet worden gedaan, vooral tijdens het seizoen van de hadj, wanneer honderd duizenden naar Mekka trekken waardoor ziekten meer kans maken om zich snel te verspreiden.

Jabbour herinnerde ons aan de vier basisprincipes van humanitair werk die in alle gevallen moeten worden toegepast, zijnde: menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. "Maar het probleem is dat die principes worden geschonden door conflicterende partijen," zei hij.

"De oplossingen die worden geïmplementeerd, zijn meer van tijdelijke aard dan dat het radicale lange termijnoplossingen zijn," vulde Jabbour aan. In dit scenario is hij van mening dat "alle inspanningen ontoereikend zijn, zolang een conflict voortduurt..."

Bron: Knack.be

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht