ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over Mafrak, oorlog, vluchtelingen, steenhouwen en bewustzijnsniveau

Zal er ooit een Aarde zonder oorlogen kunnen bestaan?
door Tsenne Kikke - zaterdag 31 maart 2018 19:18

Jordanië huisvest momenteel maar liefst 1,4 miljoen Syrische vluchtelingen, waarvan de meesten in  lokale gemeenschappen wonen. Merendeel woont in Mafrak, het meeste noordelijke deel van Jordanië.

Mafrak is een stadje dat iets van een 85.000 inwoners telt. Beter gezegd: telde - want, ondertussen verblijven er een extra 160.000 vluchtelingen, verspreid over twee vluchtelingenkampen.

Eertijds was het er heel rustig, maar daarin is veel verandering gekomen. De allereerste vluchtelingen werden er nochtans met open armen ontvangen, en genoten zelfs van een voorkeursbehandeling. Maar, ondertussen zijn ze echter een bron van ergernis geworden, zowel voor de bewoners als voor de stadsambtenaren.

Dit komt door hun grote aantal, de lange periode dat ze er zijn, de druk die ze uitoefenen op de reeds bestaande zwakke infrastructuur, omdat ze concurreren met lokale mensen met betrekking tot werk, en Syriërs zijn er gemakkelijk te herkennen aan hun kledij en aan hun accent.

Sterk opgeblazen en soms verzonnen verhalen worden er over vluchtelingen rondgestrooid, en die nieuwkomers hebben de schuld gekregen van de langdurige mislukkingen van de overheid in de stad. Kortom: ze zijn de zondebokken geworden voor de verwaarlozing door de overheid en de corruptie.

Historisch gezien hebben de Jordaanse autoriteiten Mafrak verwaarloosd. De stad heeft geen culturele- of sportfaciliteiten, en lokale parlementsleden zijn alleen zichtbaar tijdens verkiezingen. Er is een gouverneur en een gemeenteraad, die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur, maar de impact van hun werk is niet zichtbaar. Wanneer stadsambtenaren worden gevraagd naar de stapels afval op straat, of naar het gebrek aan regelgeving aangaande de verkopers van voedsel in de straten, krijgen Syrische vluchtelingen meestal de schuld.

Zo gaf Ahmed al-Hawamdeh, hoofd van de gemeenteraad, de stijging van de bewonersaantallen wel degelijk de schuld voor al het afval in de straten.

Dit is maar gedeeltelijk waar. De situatie is verslechterd sinds de vluchtelingen aankwamen, maar de stad was om te beginnen al verwaarloosd en in slechte staat. Het was te verwachten dat de grote aantallen vluchtelingen, de vierde grootste vluchtelingenconcentratie in Jordanië, de zaken alleen maar erger zouden maken.

Maar er is ook goed nieuws uit Mafrak...

Een groepje Syrische vluchtelingen, zowel mannen als vrouwen, leren er steenhouwen om op een latere datum hun land te herbouwen, en de leerlingen hopen om na de oorlog zoveel mogelijk beschadigde gebouwen en monumenten te kunnen herstellen.

Elke dag komen ze om 5 uur 's morgens samen om aan te leren hoe ze stukken steen kunnen houwen in de gelijkaardige ornamenten die ooit de gebouwen van Aleppo versierden, voordat de oorlog hen tot puin reduceerde.

Deze ietwat bonte verzameling van mensen, waaronder een voormalige Syrische soldaat, een taxichauffeur, een huisvrouw, een bouwvakker, en zo meer, brengt hun dagen in een klaslokaal door om de theorie te absorberen - of, staan ze in een open binnenplaats op kalksteenblokken met hamer en beitel te oefenen.

Zo bestuderen ze geometrie, en bezoeken de oude vindplaatsen van Jordanië, zoals de ruïnes van de Romeinse stad Jerash, wonen lezingen bij van lokale professoren over geologie en de geschiedenis van de islamitische architectuur, en leren hoe ze versieringen van steen en klei kunnen maken.

Het centrum waar ze trainen is slechts 17 kilometer ten zuiden van de Syrische grens gelegen. Het is zo dichtbij, dat je er soms het lage gebrom van vallende bommen van over de grens hoort. Na verloop van tijd hopen deze vluchtelingen die grens over te kunnen steken om het culturele erfgoed van hun land te herstellen.

De 42 weken durende cursus begon in september 2017. Het wordt gerund door het 'World Monuments Fund', in samenwerking met de 'Petra National Trust', en wordt beheerd door een klein team van architecten.

Een groot deel van de training, die de vluchtelingen volgen, is gebaseerd op foto's van gebouwen in Aleppo; genomen, voordat ze werden vernietigd. Het huidige programma wordt in september afgerond, wanneer het World Monuments Fund opnieuw met een nieuwe groep van start wil gaan.

Is het einde stilaan in aantocht?

De Syrische burgeroorlog duurt nu al 7 jaar..: het wordt hoog tijd dat er - dankzij een interval - een einde aan komt. Maar, daar waar een deur wordt gesloten, kunnen er anderen opengaan - want, oorlogen zijn nu eenmaal niet te vermijden. Toch niet zolang het bewustzijnsniveau van de gehele mensheid niet wordt verhoogd; een iets, dat zelden of nooit wordt begrepen.

Waarom?... Ten eerste, omdat 'bewustzijn' 1001 vertalingen kent - en, in dit geval: omdat mensen nu eenmaal hun regeringsleiders kiezen - of, toelaten dat regeringsleiders zichzelf uitroepen - met alle mogelijke gevolgen van dien.

Mensen...

Hoeveel mensen ken je, die niet in ruzie liggen met hun eigen partners, familieleden, collega's op het werk, buren, inwoners van het land, en zo meer, en zo meer?

Voor velen heeft het dus geen zin om een vinger naar anderen te wijzen, terwijl ze daarbij drie vingers naar zichzelf toerichten, nietwaar?

Och, we hoeven niet enkel naar het bewustzijnsniveau van onze regeringsleiders te kijken - want (neem het me niet al té kwalijk), met de ouders, hoe intelligent ze ook mogen zijn - die hun kinderen opvoeden; zijnde: 'de toekomst van morgen' - is het qua bewustzijnsniveau niet veel beter gesteld.

Een beetje Zelfkennis, zijnde: het kennen van het 'Zelf' (een zoveelste herhaling)

Op bladzijde 35 van 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke', geschreven door P. D. Ouspensky, lezen we... (noteer dat dit gesprek in 1916 plaatsvond - anders gezegd: een dikke honderd jaar geleden!):

- "Het gesprek begon met mijn vraag: "Kan er een eind aan de oorlog gemaakt worden?"

- Gurdjieff antwoordde: "Ja, dat kan."

En toch was ik er op grond van vorige gesprekken zeker van dat zijn antwoord zou zijn geweest: "Neen, dat kan niet."

- "Maar de vraag is: hoe?" zei hij. "Men moet veel weten om dat te begrijpen. Wat is oorlog? Oorlog is het gevolg van planetaire invloeden. Ergens daarboven zijn twee of drie planeten te dicht bij elkaar gekomen; daardoor ontstaat er spanning. Hebt u nooit gemerkt hoe u helemaal gespannen raakt als iemand op een smal trottoir vlak langs u heen gaat? Dezelfde spanning ontstaat er tussen planeten. Voor hen duurt ze misschien maar enkele seconden. Maar hier op aarde beginnen de mensen elkaar te doden en gaan daarmee wellicht jaren lang door. Zij menen op dat ogenblik dat zij elkaar haten; of misschien dat zij elkaar moeten doden voor een of ander verheven doel; of dat ze iets of iemand moeten verdedigen en dat dit iets heel nobels is; of iets anders van die aard.

Zij zien niet in hoezeer zij slechts pionnen zijn in het spel. Zij denken dat zij iets betekenen, dat zij kunnen komen en gaan zoals zij willen, en kunnen besluiten dit of dat te doen. Maar in werkelijkheid zijn al hun bewegingen en al hun daden het gevolg van planetaire invloeden. Zijzelf betekenen letterlijk niets. Dan speelt de maan hierin nog een belangrijke rol. Maar daarover zullen wij het nog wel eens afzonderlijk hebben. Alleen moeten we goed begrijpen dat noch Keizer Wilhelm, noch generaals, noch ministers, noch parlementen iets betekenen of iets kunnen doen. Alles wat op grote schaal gebeurt, wordt van buitenaf bestuurd - óf door toevallige combinaties van invloeden, óf door algemene kosmische wetten.

Dan lezen we op bladzijde 50: "Er zijn perioden in het bestaan van de mensheid, die in het algemeen samenvallen met het begin van het verval van culturen en beschavingen, waarin de massa onafwendbaar haar verstand verliest en alles begint te vernielen wat in eeuwen en duizenden jaren van cultuur is opgebouwd. Zulke perioden van massale verdwazing, vaak samenvallend met geologische rampen, klimaatveranderingen en soortgelijke planetaire verschijnselen, maken een geweldige hoeveelheid kennis-materie vrij. Dit maakt het op zijn beurt nodig dat deze kennis-materie wordt vergaard omdat zij anders verloren zou gaan. Zo valt de arbeid van het vergaren van verstrooide kennis-materie vaak samen met het begin van het verval en de vernietiging van culturen en beschavingen.

Deze kant van het vraagstuk is duidelijk. De massa wil en zoekt geen kennis, en haar leiders proberen in hun eigen belang de angst voor en afkeer van alles wat nieuw en onbekend is te versterken. De slavernij van de mensheid berust op deze angst.

Men kan zich zelfs moeilijk in volle omvang de afschuwelijkheid van deze slavernij voorstellen. De mensen begrijpen niet wat zij verliezen. Maar om de oorzaak van deze slavernij te begrijpen, is het voldoende na te gaan hoe de mensen leven, wat het doel van hun bestaan, het onderwerp van hun verlangens, hartstochten en aspiraties is, wat zij denken, waar zij over praten, wat zij dienen en aanbidden. Zie eens waaraan de beschaafde mensheid van onze tijd haar geld besteedt; wat, de oorlog buiten beschouwing gelaten, de hoogste prijs opbrengt; waar de grootste menigten zich verzamelen.

Als wij een ogenblik hierover nadenken, wordt het duidelijk dat de mensheid zoals zij nu is, met de interesses van waaruit zij leeft, niets anders kan verwachten dan wat zij nu heeft. Maar, zoals ik reeds gezegd heb, het kan niet anders. Stelt u zich eens voor dat de hele mensheid een half pond kennis per jaar krijgt toebedeeld. Indien deze kennis onder allen wordt verdeeld, zal ieder zo weinig ontvangen dat hij de dwaas blijft die hij was. Maar dank zij het feit dat slechts heel weinigen deze kennis wensen, kunnen zij die haar nemen, laten wij zeggen, ieder een grein krijgen, en zodoende de mogelijkheid verwerven verstandiger te worden. Niet allen kunnen verstandig worden, ook al zouden zij het willen. En als zij verstandig werden, zou het niets helpen want er bestaat een algemeen evenwicht dat niet kan worden verstoord."

En?... Vind je deze Spiritualia website ietwat interessant?...

Interessant genoeg om die te sponsoren; dankzij een bijdrage van 2 euro/maand, zijnde: 24 euro? Meer mag ook, natuurlijk! Laat het ons in elk geval weten door naar 'Berichten' te gaan, - of, door op deze link te klikken. Alvast bedankt - want, daarmee blijft Spiritualia online!

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

___________________________________________________________________________________________

Tijdelijke Actie!

Al wie deze website reeds heeft gesponsord - en, eenieder die volgende week (2/4 tot 8/4) een financiële bijdrage levert, kan via Skype (eender wanneer in de toekomst) een volledige uitleg verkrijgen over het thema 'Zelfkennis'! Zaken, die je nergens, maar ook nergens zult kunnen lezen, of horen, gegarandeerd. Duurtijd: 15 tot 30 minuten. Praat met jezelf, en zeg het voort! :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht