ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

9 op 10 Brusselse leefloners van buitenlandse afkomst

Oftewel: jhoe sommige buitenlanders België eerder verarmen dan verrijken…
door Tsenne Kikke - woensdag 18 oktober 2017 20:20

Het gros van de leefloners in ons land is van niet-Belgische origine...

Het zijn cijfers, die goed uit elkaar moeten worden gehouden. Drie op de tien leefloners in België hebben niet de Belgische nationaliteit. Maar zeker zeven op de tien leefloners zijn niet van Belgische origine.

Die categorie omvat dus - naast de buitenlanders - ook Belgen, die met een andere nationaliteit geboren zijn, of van wie een van de ouders een andere nationaliteit had. Eerste én tweede generatie migranten dus.

Ook armoedespecialist Bea Cantillon (UA) haalde beide concepten door elkaar toen ze een rechtzetting vroeg van een artikel over de kwestie in de krant. Maar wat afgelopen maandag in 'De Standaard' stond, klopt wel degelijk: zeventig procent van de leefloners hebben een recente migratieachtergrond. Of, dat is toch het laatst beschikbare cijfer voor België, uit de doctoraatsstudie van Sarah Carpentier (UCL). Het geeft de situatie weer in 2004-2005.

De kans is groot dat het percentage ondertussen is gestegen. Voor Vlaanderen en Brussel bestaan er gedetailleerde tabellen tot begin 2015, dankzij de Vlaamse Integratiemonitor. Volgens die cijfers is 80 procent van de leefloonpopulatie intussen van buitenlandse komaf, waaronder 10,7 procent met roots elders in Europa en 70 procent die van buiten de Europese Unie afkomstig is.

In Brussel loopt het aandeel zelfs op tot 90 procent, in Sint-Jans-Molenbeek zijn bijna alle leefloners van buitenlandse komaf. Het doet Vlaams Belang-lid Hans Verreyt, die de cijfers ook reconstrueerde, besluiten dat de situatie nog ‘veel extremer’ is.

Bea Cantillon bevestigde: "Voor heel België hebben we niet zulke recente cijfers. Maar zeventig procent is ondertussen eerder een onderschatting dan een overschatting."

Het leefloon krijgt door deze sociologische verschuivingen een andere functie, zei armoede-onderzoeker Wim Van Lancker (KU Leuven). "Vroeger was het leefloon vooral het allerlaatste vangnet voor Belgen. Voor nieuwkomers is het vaak hun eerste opstap."

Te weinig begeleiding

De volgende stap zetten, blijkt niet evident. "We zien dat allochtonen vaak sneller dan autochtonen de bijstand verlaten, maar ze keren ook sneller terug," stelde Marjolijn De Wilde (UA), die onderzoek doet naar OCWM’s en  bijstand. "Ze belanden in precaire arbeidsomstandigheden waarbij ze te weinig sociale rechten opbouwen. Allochtonen volgen ook minder vaak een activeringstraject bij OCMW’s."

Carpentier nuanceerde: 'We zien dat personen met een migratie-achtergrond doorgaans een langere duur hebben in de bijstand, maar niet-Europese migranten worden niet bijstandsafhankelijk. Het is niet zo dat ze een lagere kans hebben om uit te stromen uit de bijstand als ze langer in de bijstand blijven." Maar Carpentier bevestigde dat migranten inderdaad vaker terugstromen naar bijstand, vooral omdat ze in kortdurende jobs werken.

De leeflooncijfers zijn vanuit dat perspectief bekeken een neveneffect van de zwakkere arbeidsmarktparticipatie van Belgen met een migratieachtergrond. "En die is dan weer gelinkt aan een waaier aan problemen, zoals gebrekkige scholing, te weinig kwalificaties, een te gesloten arbeidsmarkt, discriminatie, enzovoort," vulde Cantillon aan.

OCMW’s proberen die problemen met maatwerk op te lossen, maar volgens De Wilde is er ‘massaal te weinig personeel’ om die job naar behoren te doen. "Er kruipt zoveel tijd in de administratie dat er te weinig overblijft voor de begeleiding zelf."

Bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir wil de OCMW’s versterken voor hun taak, meldde ze maandag nog in 'De Afspraak'. "Het gaat vaak over mensen, die het niet alleen moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, maar ook kampen met emotionele en psychologische problemen. Dat vraagt om een totaalaanpak."

Demir heeft hiervoor 12,5 miljoen euro extra vrijgemaakt...

Bronnen: De Standaard - Jan-Frederik Abbeloos

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht