ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier exorcisme: Geloof jij ook dat mensen door demonen kunnen worden bezeten?

Waarom je er goed aan doet om tijdens een duivelsuitbanning minstens één varken in de buurt te hebben.
door Tsenne Kikke - zondag 17 september 2017 15:20

1) Heb jij ook weleens last gehad van gedachten waarvan je als nuchter mens niet akkoord mee was?...

2) En, ben je jezelf bewust van het feit dat je - naast de 1001 kleine ikjes - ook nog over verschillende persoonlijkheden beschikt; persoonlijkheden, waarvan elk van hen een bepaalde rol in jouw leven vervult?

Vooral goede acteurs kunnen verschillende nieuwe rollen aannemen, maar geesteszieken ook. In krankzinnigengestichten, bijvoorbeeld, kan men mensen aantreffen die overtuigd zijn dat ze Jezus of Napoleon zijn.

Daarnaast lopen er velen op deze planeet rond die beweren 'stemmen' te horen, zelfs die van God of Duivel, bijvoorbeeld. En, van zodra ze zich met die stemmen identificeren, worden ze - vooral door mensen met een enorm laag niveau van bewustzijn - als 'bezetenen' aanschouwd, in plaats van gewoonweg (tijdelijk) 'geestesgestoord'.

Weet, dat vroeger geestesziektes zoals schizofrenie, psychopathie en het Down syndroom ook als bezetenheid werden beschouwd.

Doch, vandaag de dag zijn er nog veel teveel mensen zijn die geloven dat duivels, boze geesten, spoken, demonen, en zo meer, buiten onze verbeeldingswereld effectief bestaan, en dus met een middeleeuws denken rondlopen.

Het is net alsof ze ooit gehypnotiseerd werden, tijdens die trance dingen hebben aanhoord, en daarna nooit wakker zijn geworden. Wie zei alweer: "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!"? Maar, 'k geef toe dat slapen als aangenaam kan worden ervaren.

Over het thema 'exorcisme' heb ik het reeds meermaals gehad, en het zijn vooral priesters, die het bestaan van duivels en demonen blijven bevestigen om 'gelovigen' angst aan te jagen, en hen daardoor te verplichten om in een Hel en Vagevuur te blijven geloven. Volgens mij zijn die geestelijken zélf een klein beetje geestelijk gestoord. Gabriele Amorth is één van hen.

Iets van een twee weken geleden presenteerde William Friedkin zijn documentaire, getiteld: 'The Devil and Father Amorth', tijdens het 74ste 'Venice Film Festival'.

Het is dezelfde William Friedkin, die 40 jaar geleden de regisseur was van de film 'The Exorcist', gebaseerd op een fictief verhaal. Deze film uit 1973 werd één van de meest succesvolle horrorfilms van zijn tijd, met een wereldwijde opbrengst van 440.000.000 dollar.

Heb je die film ooit gezien? En, hoe deed ze dat? Ik bedoel: haar hoofd zo omdraaien?...

Nog meerdere effecten uit 'The Exorcist'...

William Friedkin over 'De Zin van het Leven en God'...

Voor hetzelfde geld had hij eveneens kunnen zeggen: "Laat eender wie ervan overtuigd is dat er een godheid bestaat de hand opsteken. Hoe kan je weten dat er een god bestaat? Hoe in godsnaam weet je dat?... Hoe weet jij het?... Ik meen het, ik ben echt nieuwsgierig. Stilte..."

In elk geval: indien je met een demonische bezetenheid te maken krijgt, doe je bij de uitdrijving ervan er misschien goed aan om enkele varkens in de buurt te hebben. Op Wikipedia lezen daar het volgende over...

In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt herhaaldelijk melding gemaakt van mensen die door boze geesten waren bezeten, en die vervolgens door Jezus of zijn volgelingen daarvan zijn bevrijd.

Een bekend Bijbels voorbeeld is dat van een man aan de oostzijde van het Meer van Gennesaret, die door een legioen van geesten in bezit was genomen, en zich daardoor als een woesteling in de wildernis had opgehouden. Toen Jezus de onreine geesten begon uit te drijven, smeekten deze Hem om in de streek te mogen blijven. Jezus stond toe dat ze in een kudde varkens hun intrek namen, waarna deze dieren dol werden en zich in het meer stortten.

Maria Magdalena (ook wel aangeduid als Maria van Magdala), een bekende Nieuwtestamentische volgelinge van Jezus, was door Hem van zeven boze geesten bevrijd.

Misschien wist Jezus iets van hypnose af?... Ook van massa-hypnose zelfs. Denk, bijvoorbeeld, aan het Bruiloft te Kana, waar hij 'water in wijn veranderde'. Of, aan het feit dat hij mensen kon doen geloven dat hij over het water liep. Of, aan de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen..., en zo meer. :-)

Ter herhaling...

Och, de bedoeling van 99% van al mijn blogs is om lezers te laten nadenken, zijnde: een denken dat na het (dood)gewone, mechanische denken geschiedt. Geloof dus geen woord van alles wat ik publiceer! Denk er wél over na.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht