ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wat is het wezenlijke verschil tussen een magnetiseur en een magnetiseur?

Zeer veel mensen geven zich uit als gebedsgenezer, als healer, magnetiseur en zo meer. Maar, zijn ze dat wel?…
door Tsenne Kikke - maandag 20 maart 2017 23:13

Quantum touch, healing touch, reiki, handoplegging en magnetisme, zijn allemaal vormen van genezen met de handen; zaken, die niet door iedereen worden geapprecieerd. Zo is de 'Healing Touch Clinic' uit het Australische Townsville momenteel op zoek naar een andere locatie.

Midden februari mocht de instelling een lokaal in de 'James Cook University' gebruiken, maar enkele dagen later werd de overeenkomst verbroken, omdat er veel teveel kritiek was. Vooral van de 'Australian Skeptics Incorporation'.

De directie van de 'James Cook University' liet achteraf duidelijk weten dat er noch een contractuele, noch een financiële relatie bestond met die kliniek en dat de personeelsleden van de universiteit niet werden betaald om er te gaan werken.

Natuurlijk rees de vraag waarom men de 'Healing Touch Clinic' in eerste instantie wél toeliet om er om de 14 dagen enkele uren lang patiënten via de handen te helpen genezen.

Nadien bleek dat een zekere dr. Kristin Wicking, die zélf aan healing touch doet, alles intern had geregeld. In oktober van vorig jaar gaf ze in die universiteit zelfs een cursus, met als titel; 'Healing Touch Level One masterclass', die toen eveneens op de website van de 'James Cook University' werd gepromoot. In elk geval beloofde Lee Stewart, de directeur van de universiteit, dat het nooit meer zal voorvallen.

In een Engelstalig artikel over deze zaak kan je eveneens een filmpje bekijken over wat 'healing touch' precies inhoudt.

'Healing' klinkt chiquer dan 'helen'

Nu weet ik niet wat jij erover denkt, beste lezer, maar dankzij mijn 40-jarige ervaringswereld kan ik jou over 'helen' het volgende mededelen...

Alles wat zowel het spirituele, het religieuze, als wat het parapsychologische aangaat, bevat een kern van waarheid, maar die kern werd over de eeuwen heen dermate verbasterd dat het voor de hedendaagse gewone mens ongelooflijk moeilijk is om Leugen van Waarheid nog te kunnen onderscheiden.

Zo kunnen we de vraag stellen: "Wordt een mens als medium geboren? Of, kan men iedereen mediumschap aanleren?". Net zoals we onszelf kunnen afvragen of mensen als een Mozart, Bach, Chopin en Beethoven, als zodanig in de wieg werden gelegd, of werden opgeleid om componisten te worden. Soortgelijke vraagstelling kunnen we dan ook op een Boeddha of een Jezus poneren.

Nog concreter uitgedrukt: kan iedereen een Boeddha of een Jezus worden door er, bijvoorbeeld, een opleiding voor te volgen?

Mijn antwoord daarop, is: "Ja en neen."

Met andere woorden: indien je een klein beetje nadenkt, is het antwoord snel gegeven. Zo kan ik iemand leren fietsen, zonder die persoon de belofte te geven dat hij de Ronde van Frankrijk zal kunnen winnen.

"Het zit dus allemaal in de genen," zou een wetenschappelijk ingesteld iemand kunnen zeggen.

Het probleem is dus, dat eender wie voor een cursus heeft betaald, zichzelf voor iets of iemand kan uitgeven, zonder daarover de nodige interne kwalificaties te beschikken, met in bijzonder: de gave zelf.

Ter vergelijking: een persoon, die jarenlang notenleer heeft gevolgd, een piano heeft aangekocht en erop heeft geleerd om werken van Beethoven na te spelen, is nog altijd geen componist, maar iemand die een Beethoven tracht te kopiëren. Anders gezegd: zelfs het allerbeste kopij is nog altijd geen origineel.

De kunst bestaat er dus uit om een onderscheid te maken tussen mensen met een aangeboren gave - en, anderen: die met het één of andere certificaat rondlopen, maar waarvan de gave in henzelf totaal ontbreekt.

Iemand kan dus tot een tweede Boeddha of Jezus uitgroeien, indien die persoon met die gave is geboren.

Wat 'healing' betreft... Mensen mogen gerust een opleiding volgen. Maar, indien ze achteraf vaststellen dat de gave in henzelf ontbreekt, zouden ze zo eerlijk moeten zijn om zich van eender welke vorm van helen of healen te distantiëren.

En, reeds eerder gaf ik meermaals toe, dat er veel 'genezers' zijn in wiens nabijheid ik niet graag wil vertoeven, en hen zelfs de raad zou durven geven om in de eerste plaats zichzelf trachten te genezen - met de nadruk op het woordje 'trachten'. Misschien zijn ze zelfs in staat om totaal onbewust hun persoonlijke 'problemen' op een energetische wijze aan anderen door te geven. Liever aan jou, dan aan mij. :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht