ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zielenleer bestudeert alles wat in verband staat met de ziel

Zielenleer kan deel uitmaken van bepaalde takken in de wereld van de psychologie.
door Tsenne Kikke - zondag 30 oktober 2016 7:51

Zielenleer kan beschouwd worden als een onderdeel van de psychologie. Tenslotte is het woordje 'psychologie' samengesteld uit het Griekse 'psychè' dat 'ziel' betekent, en 'logos' kan worden vertaald als 'woord', 'gedachte', of als 'rede'. In het woord 'psychologie' zit dus het woordje 'ziel' verscholen.

Natuurlijk bestaat er ook, zoals Carl Gustav Jung (1875 - 1961) het indertijd opmerkte, een psychologie waarin het woordje 'ziel' niet voorkomt, gewoonweg omdat niemand weet of een ziel wel degelijk bestaat. In dat soort van psychologie wordt er dan ook eerder over de 'geest' gesproken, refererend naar het menselijke brein, en dus niet naar geest' in de andere betekenis van dat woord. Ondanks het feit, dat het Engelse woord 'mind' meestal met 'geest' wordt vertaald, heeft die 'mind' geen enkel uitstaans met 'spirit'.

De Zwitsers psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung verwees naar de opkomst van het behaviorisme, een gedragsgerichte stroming, waardoor - volgens hem - het object van de psychologie gereduceerd werd tot het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag van de mens of dier, omdat het innerlijk leven zich niet objectief door wetenschappelijke waarneming zou laten registreren, maar alleen subjectief door introspectie en begrijpen. Niet iedere psycholoog kon zich vinden in dit primaat van het fysieke, waaronder dus Jung.

De zielenleer bestudeert dus alles wat in verband staat met de ziel. Vragen, die daarin kunnen gesteld worden, zijn, onder andere: 'Heeft alles ziel?' - 'Heeft elke mens een ziel?' - 'Zo ja, hoe komt een mens daar effectief mee in contact?' - 'Is er een relatie tussen ziel en animisme?' - 'Wat is het wezenlijke verschil tussen ziel, geest, lichaam, bewustzijn, essentie, ware ik, enzovoorts? '-  en, natuurlijk kunnen thema's, zoals wedergeboorte, leven aan gene zijde en reïncarnatie erin aan bod komen.

Ook het woord 'animisme' zou afgeleid zijn van het Latijnse 'anima', zijnde: het vrouwelijke deel van de menselijke psyche, dat voor sommigen eveneens 'geest' of 'ziel' betekent. Weet, dat het Latijnse 'anima' zowel 'adem', evenals 'leven', alsook 'geest' kan betekenen. 'Spirit' in het Engels, dat dan alweer - zoals hierboven vermeld - eerder als 'ziel' wordt vertaald in plaats van met het woordje 'geest' - doch, ditmaal wel in de betekenis van een onstoffelijk wezen.

Animisme is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen existeren in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen, zoals donder en geografische dingen, waaronder bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie. Maar, uit deze woorden kunnen we gerust afleiden dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de termen 'ziel' en 'bezieling'.

Anders gezegd: alles is bezield. Dit geldt zowel voor een planeet, ster, kiezelsteen, boom, bloem, plant, dier, en mens. Maar over een persoonlijke ziel beschikken, is iets totaal anders. Volgende de leerstellingen van Gurdjieff, bijvoorbeeld, moet een ziel worden verworven. Om die reden bestonden er indertijd speciale yogi scholen voor, kloosters, en zo meer, en bestemd voor mensen met een zogenaamde 'innerlijke roeping'.

In de loop van de Europese geschiedenis hebben filosofen, zoals Plato, Aristoteles en Thomas van Aquino, de mogelijkheid overwogen van het bestaan van een ziel bij mensen, dieren en planten. Religies, waarin animisme voorkomt, behoren meestal tot volksgeloof of etnische religies, zoals: sjamanisme, shinto of bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme.

Animisme is eigenlijk geen religie op zichzelf, maar een kenmerk van vele religies ter wereld, zoals het sjamanisme, maar ook van polytheïstische en monotheïstische godsdiensten. Animisme is, gezien vanuit het perspectief van monotheïstische godsdiensten zoals het christendom, een natuurlijke of natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn.

Een animist gelooft, bijvoorbeeld, in het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen huizen in onder meer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. De geesten moeten goed gestemd worden door hun offers te brengen, het houden van rituelen, rituele dansen en het houden van taboeregels. Animisme doordrenkt het hele leven van de aanhangers ervan.
 
De marapu-religie op het Indonesische eiland Soemba, bijvoorbeeld,wordt gerekend tot één van de zeer vele animistische religies. Significante aantallen animisten worden tegenwoordig aangetroffen in landen als Zambia, de Democratische Republiek Congo, Senegal, Bangladesh, India, Nepal, Gabon, de republiek van Guinee Bissau, Indonesië, Japan, Laos, Myanmar, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, De Filipijnen, Canada, Rusland, Zweden, Thailand, Timor Leste, de Verenigde Staten en Mexico.

'Ziel' versus 'Siel'

Misschien ken je de uitdrukking: "Ik beloof het op mijn plechtige communiezieltje", bedoeld als een schertsende zegswijze om iets plechtig te beloven of te zweren. "Ik zweer het op de ziel van mijn eigen kind," klinkt dan weer meer ietwat oprechter.

Het probleem in de Nederlandse taal is, dat het woordje 'ziel' niet door een ander woord kan worden vervangen, door een woord dat op dezelfde manier klinkt, maar anders wordt geschreven. Zoals 'siel', bijvoorbeeld.

Georges Ivanovitch Gurdjieff maakte in één van zijn boeken gewag dat men dat in het Engels wél kan doen. Terwijl iemand de zin "I swear it on my own soul" denkt te aanhoren, zeg je eigenlijk: "I swear it on my own sole", waarbij Gurdjieff aangaf dat het 'vuilste onderdeel van iemands lichaam', zijnde: de zool van een voet, met de ziel kan worden vergeleken.

Indien de vraag in het Nederlands wordt gesteld, kan een mens erover nadenken, maar op de vraag: "Do you have a sole?", kan men zonder te twijfelen "ja" antwoorden - en, er zelfs bijzeggen, of bijdenken: " Two, even!". Maar, hier hadden we het over zielenleer, niet over zolenleer.

______________________________________________________________________________________

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met het thema 'Zielenleer'? Of, weet je er iets extra, zinnigs en waardevols over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Deze website verkrijgt iedere maand tussen de 20.000 en de 40.000 unieke bezoekers. Hoe  langer en veelvuldiger je bij ons adverteert, hoe sterker jouw naambekendheid.

En, voor reclame betalen, zou in wezen geen probleem mogen zijn, integendeel! Want...,
... verantwoorde reclame zou zelfs een bestaand probleem kunnen oplossen.

- Zoek&Vind... voor meer klandezie, evenals meer naambekendheid -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht