ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Paus Franciscus verkondigde dat gendertheorieën een globale oorlog zijn tegen de familie

Paus Franciscus vindt het vreselijk dat er aan scholieren gendertheorieën wordt onderwezen.
door Tsenne Kikke - dinsdag 4 oktober 2016 0:14

Tegenwoordig moet men in staat zijn om uitgesproken woorden zeer goed te wikken en te wegen. Paus Franciscus maakt daar geen uitzondering op. Zelfs als de bovenlagen mooi gekleurd zijn, moet de toehoorder in staat zijn om de waarachtige gekleurdheid van de onderlagen te kunnen onderscheiden van de bovenlaag.

Zo deed Franciscus forse uitspraken over genderidentiteit aan het einde van een driedaagse trip naar Georgië en Azerbeidjan. "Vandaag de dag is een grote vijand van het huwelijk de gendertheorie," verklaarde hij, "Er is een globale oorlog gaande, die het huwelijk tracht te vernietigen... Ze vernietigen het niet met wapens, maar met ideeën. Het zijn bepaalde ideologische manieren van denken die het aan het vernietigen zijn. We moeten ons verdedigen tegen ideologische kolonisaties."

Gendertheorie of -ideologie, verwijst naar het idee dat 'seks' is wat een persoon biologisch is, en gedetermineerd door een configuratie van chromosomen, hormonen, reproductieve eenheden, en de interne en externe anatomie. Gender is datgene wat een persoon gelooft over zichzelf of haarzelf te zijn - volgens mij, met de nadruk op het woordje 'gelooft'.

Gendertheoretici zeggen dat mensen zich zou moeten kunnen identificeren als man, vrouw, iets tussenin, geen van beide of beide, en ontmoedigt het stereotype op grond van geslachtdivisies, zoals poppen voor meisjes en autootjes voor jongens.

Maar, Franciscus denkt er dus anders over, en richt zich vooral naar de leer van het christendom.

Tijdens de terugvlucht naar Rome vertelde de hij over zijn ontmoeting met een katholieke Franse vader, wiens 10-jarige zoon op de vraag wat hij later zou willen worden het antwoord "vrouw" gaf. Volgens de vader had hij die gedachte op school opgedaan, nadat hij daarover iets in een schoolboek had gelezen. Het thema was 'geslachtstheorie'.

"Dit is tegen de natuurlijke gang van zaken," zei de paus. "Dat iemand zich zo voelt, is één ding. Erover les geven, is een ander ding. Men leert alle kinderen aan dat ze zomaar hun geslacht kunnen kiezen!".

"Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze neiging, de optie en zelfs geslachtsverandering, enerzijds, en iets over deze dingen op school aanleren, en daardoor wijzigingen aan mentaliteiten aanbrengen, anderzijds. Dit is wat ik ideologische kolonisatie noem."

Niet voor de eerste keer gebruikte de paus de term 'ideologische kolonisatie'. Daarmee doelt hij op voorwaarden die tegen de leer van de Kerk en het christelijk mensbeeld ingaan.  

Als voorbeeld van ideologische kolonisatie haalde hij een initiatief van het Argentijnse ministerie van Onderwijs aan. Daarbij kregen scholen subsidies om nieuwe lokalen te bouwen als ze gendertheorieën zouden integreren in het lessenpakket.

Hand reiken naar transgenders

Het is eveneens niet de eerste maal dat de paus tekeer gaat tegen de gendertheorie. In de zomer noemde hij het onderwijzen van gendertheorie nog 'vreselijk'. Tegelijk, nuanceerde Austen Ivereigh, de biograaf van de paus, de dingen - want, paus Franciscus heeft al regelmatig de hand gereikt naar transgenders met de boodschap dat ook zij 'kinderen van God en deel van de kerk zijn'.

Begin vorig jaar nog nodigde paus Franciscus nog de Spaanse transgender Diego Neria Lejarrage uit, nadat hij verstoten was door zijn verwanten. Volgens Ivereigh zijn Franciscus' controversiële uitspraken dan ook niet tegen transgenders bedoeld, maar tegen genderideologie. "Zijn visie is dat gender een gift van God is," zei Ivereigh. "Het idee dat je gender kunt kiezen, is abstract en komt niet overeen met de menselijke realiteit."

In zijn boek 'Amoris Laetitia' schreef de paus nog zelf dat 'we de mensheid moeten beschermen'. "In de eerste plaats betekent dat: ze aanvaarden en respecteren zoals ze gemaakt is," aldus Franciscus, verwijzend naar de natuurlijke ver-1-iging van het mannelijke met het vrouwelijke. Natuurlijk kwamen daar felle reacties op ...

"Die woorden getuigen van onwetendheid," zeiden belangengroepen van de LGBT-gemeenschap, waarbij LGBT staat voor Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. "Geestelijken moeten zichzelf dringend informeren over de levens en ervaringen van LGBT-mensen', zei Francis DeBernardo, directeur van de katholieke LGBT-groep 'New Ways Ministry'. "Niemand kiest een genderidentiteit, je ontdekt die."

Marianne Duddy-Burke van 'Dignity USA', een soortgelijke groepering, beaamde dat. Voor haar tonen de uitspraken van Franciscus aan, dat hij het gevaar van zijn eigen woorden niet inziet voor mensen die niet in de traditionele genderhokjes passen. Duddy-Burke vreesde vooral voor LGBT'ers, die in landen leven waar ze het risico lopen door de wetgeving te worden misprezen of vervolgd, en ook voor de maatschappelijke druk waaronder deze mensen lijden.

Zo zie je alweer, dat elk menstype er alles aan doet om de eigen overtuigingen zowel te beschermen als ze te rechtvaardigen. Moest ik homo zijn, dan zou ik eveneens een LGBT'er zijn en hun uitspraken beamen. In elk geval ben ik heel blij dat mijn hersenen mij niet hebben trachten wijs te maken dat ik in het verkeerde lichaam geboren ben.

Over echtscheiding

Tijdens een gesprek kwamen ook de hedendaagse uitdagingen van de katholieke gemeenschap aan bod, en dat in Georgië echtscheiding voor iedereen zomaar uitvoerbaar is als de gemakkelijkste manier om uit een moeilijke situatie te ontsnappen.

Daarop antwoordde de paus dat de Bijbel ons leert dat God man en vrouw naar Zijn beeld heeft geschapen, en het is dus wanneer de twee één worden, dat Zijn beeld wordt weerspiegeld.

Wel voegde hij eraan toe dat hij begreep dat wanneer dingen moeilijk beginnen worden - of, wanneer er 'verleidingen' zijn - de zaken via een echtscheiding worden opgelost. "Hij vindt iemand anders, zij vindt iemand anders, en beiden beginnen helemaal opnieuw. Beiden betalen de prijs, maar God eveneens! Omdat God degene is die hen als één had gemaakt - en, wanneer ze uit elkaar gaan, bevuilen ze datgene wat God had geschapen."

Reeds eerder zei hij menige malen dat met elkaar vechten in een huwelijk normaal is, en dat zelfs de borden soms door de lucht vliegen. Zijn advies aan koppels is om met elkaar te ruziën wanneer dat nodig is, maar om in alle gevallen de zaken op te lossen vooraleer naar bed te gaan, teneinde de 'koude oorlog' van de ochtend te vermijden.

Ook zei hij volgende: "Soms treedt de duivel binnen, die ervoor zorgt dat de man geconfronteerd wordt met een vrouw die er mooier uitziet - of, een man voor een vrouw staat, die beter is dan haar echtgenoot. Vraag onmiddellijk naar hulp."

Tevens stipuleerde hij daarbij dat bij een echtscheiding ook kinderen er verschrikkelijk onder lijden, met inbegrip van het zien hoe ouders met elkaar (bek)vechten."

Kortom: de wereld is één groot schouwtoneel, met hoofdrolspelers, bijrolspelers, menselijk uitziende wezens en figuranten, en de paus vertolkt daarin geen al te gemakkelijke rol. Voor geen geld in de wereld wil ik in zijn schoenen of pantoffels staan. Jij wel?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht