ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: over het Christusbewustzijn en zo meer …

Heeft de toekomstige mens, de mens met een hogere vorm van bewustzijn, nog een godsdienst nodig?
door Tsenne Kikke - dinsdag 17 juni 2014 23:42

Wie was Jezus? Heeft hij ooit wel geleefd? Of, is het Jezusverhaal gebaseerd op oudere verhalen, mythen en legenden? Geen mens die het weet, en jij beste lezer, hebt het recht om de gehele inhoud van je eigen brein te geloven. Waar, wanneer, en van wie je die inhoud hebt verkregen, kunt je je natuurlijk niet meer herinneren. In elk geval is het geen écht weten, maar net zoals zoveel andere zaken, gebaseerd op 'geleende kennis'. Tenslotte: indien je de inhoud van jouw brein onderzoekt...: wat is van jou? En, wat heb je overgenomen?

Zeer veel dingen in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, werden reeds meermaals door verschillende auteurs tegengesproken. Maar, daar gaat het hier niet om. Noch over het feit of er ooit wel een Jezus, zoals hij in de Bijbel wordt beschreven, heeft bestaan. Het meest belangrijke is de leer die op hem is gebaseerd, zijnde het christendom, gebaseerd op het zogenaamde 'Christusbewustzijn'. Het is een niveau van bewustzijn dat aan 'Jezus van Nazareth, bijgenaamd 'Jezus de Christos', oftewel 'Jezus de Verlosser', wordt toegekend.

Tussen haakjes: het katholicisme is dan weeral iets totaal anders en behoort in de groep van de -ismen - en, je weet reeds wat ik daarover denk.

Dan hebben we nog de gewone stervelingen, die over een rijke verbeeldingswereld beschikken en dingen beweren zoals: Jezus was met Magda Magdalena gehuwd en had er enkele kinderen bij..., en zo meer. Hij was niet aan het kruis gestorven, maar vluchtte met vrouw en kinderen naar Frankrijk, et cetera. Terug naar ons onderwerp...Alle Bijbelse teksten, die over Jezus handelen, zijn allemaal lange tijd na zijn dood geschreven, en door zeer veel pausen over de eeuwen heen drastisch gewijzigd, of op een diplomatische manier aangepast.

Neem nu, bijvoorbeeld, de feiten die zich op de laatste avond afspeelden. Als we de tekst lezen, is het alsof er een soort van verslaggever in de buurt was, die zag en hoorde wat Jezus zei. Of, geloof je echt dat Jezus aan zijn apostelen vertelde wat hij tegen zijn Vader heeft gezegd? "Zo van: Petrus ga even zitten en laat je me de dingen raconteren, opdat je het daarna aan de mensheid zou kunnen overdragen." Iets later zullen we er de Bijbelse teksten bijhalen...

De Bijbelse Jezus was een dienaar van het Hogere. De opstanding is gericht tot mensen die het zogenaamde Christusbewustzijn in zichzelf wensen te kristalliseren, opdat ook zij dat Hogere kunnen dienen. Anders gezegd: zolang er in de mens niet iets is, dat is gekristalliseerd, kan er van 'Opstanding' geen sprake zijn. Bovendien kwam Jezus met het zwaard. Niet om eenheid te scheppen, maar om verdeeldheid te creëren. Ik ben ervan overtuigd, dat - moest hij vandaag terugkomen - hij alle kerkgangers, vooral zij die ter communie gaan, de deur zou uitjagen, priesters incluis.

Weet, dat het zogenaamde 'Christusbewustzijn', een welbepaalde toestand van 'Zijn', een persoonlijke ervaring is. Dermate persoonlijk, dat je er onmogelijk een sekte of godsdienst kunt rondweven.

Momenteel zijn er wereldwijd iets meer dan 4.000 sekten, kergemeenschappen en godsdiensten. Geloof me, of niet: indien binnen enkele duizenden jaren de gehele mensheid over een hogere vorm van bewustzijn beschikt, zullen de enkelingen, die nog in de één of andere godheid geloof hechten, of een godsdienst belijden, voor hun eigen veiligheid, in een krankzinnigengesticht worden behandeld.

Zoals ik reeds schreef, hebben we in onze gewesten zowel de kruistochten als godsdienstoorlogen gekend. Nu maken landen, wiens culturen honderden jaren op de onze achterstaan, hetzelfde mee. Het is hen dus gegund, zolang ze maar niet met hun barbaarse daden onze rust komen verstoren. Ook zij hebben de ervaringen, teneinde Waarheden van Leugens met-ter-tijd van elkaar te kunnen onderscheiden, nodig.

Maar, wijzelf...? Zijn wij reeds in staat om in onszelf de Waarheid van de Leugen te scheiden?

- Wordt vervolgd in het eerstvolgende blogbericht -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht