ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Voor welk menstype is Astrologie een effectieve meerwaarde?

Astrologie heeft enkel en alleen betrekking op de essentie van de mens: niet op de persoonlijkheden.
door Tsenne Kikke - donderdag 24 april 2014 14:56

Het menselijke ras is ontsproten uit een zijtak van het dierenrijk. Op Wikipedia lezen we: "Mens, of Homo sapiens, is een tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae".

Hoe lang je je ook bezighoudt met de studie van de mens..., nooit zult je in staat zijn alle zinnige vragen te beantwoorden, integendeel. Integendeel, omdat elke vraag nieuwe vragen oproept - met als gevolg, dat de antwoorden wel degelijk moeten uitblijven.

Over de precieze werkzaamheden van ons brein, bijvoorbeeld, is minder dan 10% gekend, en er zijn zoveel verschillende menstypen, dat de vragen nooit of te nimmer op elk van die typen - hoe 'menselijk' ze er van buitenaf ook uitzien - van toepassing kunnen zijn. Anders gezegd: er bestaan evenveel menstypen als apensoorten. Eenvoudig uitgedrukt en veralgemeend: apen zijn apen, en mensen zijn mensen - en, goede verstaanders hebben meerdere woorden niet nodig.

Ondanks het feit dat we niet kunnen ontkennen dat, uiterlijk gezien, mensen duidelijk van elkaar kunnen verschillen, zijn die verschillen verwaarloosbaar van zodra de mens zelf, met al zijn ikjes en persoonlijkheden, het dodenrijk betreedt. De skeletten die overblijven tonen de ontegensprekelijke overeenkomsten.

Van de breinen, die de lichamen ooit bestuurden, blijft er niets meer over. Ook de inhoud ervan is voorgoed verdwenen. Waar is de 'geleende kennis', waar zijn de geloofsovertuigingen, de eigenzinnige betweterijen, de persoonlijkheden, de verlangens, de wensen, de dromen, enzovoorts? Allemaal foetsie. Wat kan er dus nog na de dood van een mens overblijven? Weet jij het?

"De ziel," beweren sommigen, alsof ze het kunnen weten. "De geest," zeggen anderen. "De Ware ik, of het Ik Ben," verkondigen de betweters. Uitspraken, gebaseerd op 'uit boeken geleende kennis', of ontsproten uit de verbeeldingswereld. Stel, bijvoorbeeld, de vraag: "Ben ik bezield? Of, heb ik een persoonlijke ziel?". Eerlijk zijn met jeZelf, hé!

In elk geval, indien er effectief iets van een mens overblijft, en niet is vervlogen, is het alleszins niet langer verbonden met de afgestorven en tot as verpulverde hersenen. Schenk vooral aandacht aan het woordje 'vervlogen' - want, elke vorm van energie heeft iets nodig waarin het kan worden opgeslagen.

Chemische energie heeft batterijen nodig om te kunnen worden opgeslagen, elektriciteit loopt doorheen draden. Zo niet, verspreidt het zich her en der, net als de bliksem.

Zelfs een Jezus, die na zijn opstanding aan zijn leerlingen en aan honderden andere mensen verscheen, had een 'lichaam' nodig, waarin de levensenergie kon worden vastgehouden. Kortom: eender welke vorm van energie vervliegt, net als een gas of parfum, als het niet ergens in wordt opgeslagen.

Jezus is nog immer een weinig begrepen schoolvoorbeeld - en, het is omdat gewone mensen bij hun overlijden over geen enkel ander lichaam beschikken, dat er niets van hen kan overblijven, tenzij in de verbeeldingswerelden van hen die tijdelijk blijven nabestaan. Ze zijn stof, en zullen tot datzelfde stof wederkeren. "Laat de doden de doden begraven," is dan ook op hen van toepassing.

Nochtans wordt er, zolang een mens in leven is, drie verschillende soorten energie in het lichaam opgewekt. De energie van het middenverdiep, verschilt drastisch van de energieën van het boven- en benedenverdiep. Deze energieën houden, dankzij hun onderlinge samenwerking, elk lichaam in leven, en zorgen er dus voor dat alles op een optimale, mechanische manier functioneert.

En, indien een mens in staat is om aan 'zelfbehoud van energie' te doen, dan is hij misschien eveneens in staat om al het opgespaarde aan te wenden om er 'extra lichamen' van aan te maken. Dan kan een mens, net als een Jezus, zeggen: "Breek deze tempel "af, en in drie dagen bouw ik hem wederom op".

Over het 'hoe' ervan weet natuurlijk geen mens, alhoewel sommigen het misschien veronderstellen.

Maar, wat heeft dit alles met Astrologie te maken?

Wel, de drie vormen van energie komen in het lichaam binnen als 'ruwe voeding'. Ze worden erin opgeslagen en verwerkt. Het ruwe wordt als het ware veredeld. Drie vormen van energie betekent: drie vormen van voeding, zijnde: (1) eten en drinken, (2) de zuurstof, die we inademen, en (3) de indrukken, die we via ons lichaam opnemen.

In elk geval: van zodra je ooit aan Zelfkennis doet - aan: het 'kennen van jouw Innerlijke, Onlichamelijke Zelf - kom je er meer van aan de weet, en zul je met-ter-tijd aanleren hoe je deze drie voedingsbronnen best zou kunnen aanwenden.

In elk geval zijn de impressies, afkomstig van de Aarde, Maan, Zon en planeten primordiaal, en die voeding verschilt van mens tot mens, afhankelijk van zijn type; een type, gekleurd door de planeten op het moment dat men nog in de bakoven van de moederschoot vertoefde, negen (enneagram)maanden lang. Weet, dat planeten zowel elektromagnetische golven uitzenden aan de snelheid van het licht evenals zwaartekrachten uitoefenen.

Om die reden, en voor geen enkele andere, beweerde Gurdjieff een honderdtal jaar geleden dat Astrologie enkel en alleen betrekking heeft op de essentie van de mens en niet op diens persoonlijkheden.

Maar natuurlijk hoef je van alles wat hierboven staat geen woord te geloven, en blijf je maar bij jouw eigen denken en overtuigingen. In elk geval is en blijft Astrologie een boeiend onderwerp, zelfs indien jouw brein dit niet aanvaardt.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht