ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het Onzevader staat eindelijk in de rubriek 'Eclecticus'!

Voor mezelf en voor de eclectici heb ik het Onzevader vanuit het Nederlands in een duidelijker Nederlands vertaald.
door Tsenne Kikke - maandag 27 januari 2014 6:27

Vannacht heb ik de laatste hand gelegd aan de vertaling van het Onzevader. En, 't is nu bijna half zeven 's morgens, en ik moet het bericht nog op deze website uitschrijven.

Reeds meer dan 30 jaar speel ik met de woorden van het Onzevader, maar het is maar de laatste weken dat ik voor mezelf besloot om de vertaling ervan uit te schrijven, vooral voor mezelf.

Vooral voor mezelf, omdat ik het met-ter-tijd opnieuw zou kunnen lezen, en herlezen, en opdat ik er dingen aan kan toevoegen, eventueel.

Ik heb in mijn hoofd een ruime kamer, waarin een hoop stokpaardjes staan. Teveel om op te noemen, en geen één van hen staat onder het stof. De meest belangrijke zijn, onder andere: Zelfkennis, het Scheppingsverhaal en het Onzevader.

Waarom het Onzevader? Niet dat ik katholiek gezind ben, integendeel. Ik heb zo mijn eigen gedachten over alles wat de kerk, de parochiehanen en parochiekiekens aangaat. En over schapen, die enkel en alleen dienen om geschoren, gemolken en geslacht te worden, heb ik het reeds eerder gehad.

Het katholicisme is bovendien, net als eender welk ander -isme, niets voor mij, omdat elk -isme kloven creëert tussen mensengroepen. Net zoals de fans van de ene voetbalploeg de fans van andere ploegen kunnen verachten, ermee op de vuist gaan zelfs, zullen volgelingen van de ene sekte of godsdienst, mensen die er andere geloofsovertuigingen op nahouden - op z'n zachtst uitgedrukt - mijden. En besef, dat er in deze knettergekke wereld zo'n 4.000 verschillende religies bestaan.

Ik bezit duizenden boeken, en de Bijbel is een boek van waaruit ik in mijn leven reeds heel veel inspiratie heb geput. De enige spijtige dingen zijn, dat diverse kerken dat boek voor henzelf hebben toegeëigend als hún boek, en pausen indertijd aan de inhoud ervan heel veel hebben gewijzigd, of eruit geworpen.

Ik weet nu niet, beste lezer, of jij het Onzevader kent en het ook zo nu en dan eens hardop of in jezelf uitspreekt. Indien je daarop 'ja' zegt, weet ik nu niet of jij er één woord van begrijpt. Wat ik wél weet is, dat zelfs pastoors en priesters er geen snars van snappen. Waarom ik dit weet?...

Niet, omdat ik met alle priesters en hedendaagse schriftgeleerden persoonlijk heb gesproken, maar als ik er eentje van te pakken krijg, heeft hij het spek aan zijn been; een iets, wat ik reeds voor mezelf meermaals heb bewezen. Ook wat ik op het internet lees, trekt op niets.

Ga maar eens naar Wikipedia, bijvoorbeeld. Een deftige uitleg vind je er niet op. Voor de weetjesmens staan er misschien wel interessante zaken op, zoals: "Volgens de evangeliën heeft Jezus Christus het Onzevader zelf aan zijn volgelingen geleerd. In de Bijbel is het gebed te vinden in Matteüs 6:9-13 als onderdeel van de bergrede en in Lucas 11:2-4. De versie van Lucas is korter dan die van Matteüs. Bovendien is de versie van Matteüs in de wetenschappelijke uitgave van het Nieuwe Testament (Nestle-Aland) korter dan die in de Textus Receptus, de tekstvorm die in gebruik was voor de opkomst van de moderne tekstkritiek."

Wat ik wél weet is, dat gewone stervelingen het onmogelijk kunnen be-grijp-en - want, indien ze dat wel deden, dan zouden ze niet als papegaaien dingen zeggen, zoals: "En leid mij niet in bekoring, maar verlos mij van het Kwade...". Jazeker: dit zijn woorden uit het Onzevader en dus gericht aan hun Vader.

Met andere woorden: indien je die woorden letterlijk zou nemen, dan stel ik je de vraag: "Wil je zo'n goddelijke Vader? Een vader, die ervoor zorgt dat je wordt verleid? En, waaraan je bovendien vraagt om jou van het Kwade te verlossen?" Ook van de duivels - indien ze daadwerkelijk bestaan, die door hem werden geschapen?... Maar nogmaals, hoe opschepperig het ook mag klinken: vanaf de eerste twee woorden, zijnde 'Onze Vader', kan geen sterveling er één jota van begrijpen, gegarandeerd.

Op de website van de 'Faculteit Theologie en Religiewetenschappen - Leuven', waarvan hier de link, stelde iemand de vraag: "In het Onze Vader komt de tekst "en leid ons niet in bekoring" voor. Het klinkt als een godslastering alsof God ons in bekoring kan leiden.  Ik heb al veel uitleg daarover gehoord, maar geen enkele die mij waardevol overkomt.  Wat is de juiste betekenis van dit zinnetje?

Als antwoord staat er: "Interessante vraag. Voor dergelijke gevallen kijk ik altijd eerst eens op www.willibrordbijbel.nl. De zin wordt er in verband gebracht met de eindtijdgedachte, en keert ook weer in het lijdensverhaal van Jezus. 'Leid ons niet in beproeving (bekoring)' moet je dus meer lezen als 'behoed ons van beproeving' en hangt direct samen met de volgende zin 'en verlos ons van het kwaad'. God wordt er voorgesteld als de Rechter, en net als in een rechtbank  moet Hij het woord laten aan de openbare aanklager. Het kan dus godslasterlijk klinken als je van Hem onmiddellijk de goede God maakt, maar dan leg je te veel nadruk hierop. Goed betekent niet alleen dat hij ons leidt, maar ook dat hij ons de vrijheid laat om te kiezen. En dan laat je inderdaad al wat meer ruimte voor het kwaad. Dat Hij (1) oordeelt en (2) het kwaad toelaat, maakt Hem voor sommigen medeplichtig. Maar dat hij ons automatisch zou sturen naar het goede correspondeert niet met (1) de realiteit van het kwade, (2) de vrijheid van de mens en (3) het onbegrijpelijke van Gods beslissingen voor de mens.

Wil je het in de klas brengen, dan kan je misschien proberen om, zonder deze systematische (en weinig overtuigende) uitleg, de zin te lezen tegen de achtergrond van het lijdensverhaal."

- Interessant antwoord en voor aanvaarding vatbaar indien het je dieper in slaap kan sussen, maar niet de énige en vooral: niet de juiste 'vertaling'.

Dus, schreef ik reeds, heb ik de belofte, die ik aan mezelf gedaan heb, nagekomen en het Onzevader, vanuit het Nederlands in een duidelijker Nederlands, in de rubriek 'Eclecticus' afgedrukt. Vooral voor mezelf én - in dit geval: eveneens voor de eclectici.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht