ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over Aandacht, Bewustzijn en Aanwezigheid

In elk kortstondig ogenblik van aanwezigheid vloeit bewustzijn in ons lichaam even harmonisch als het in- en uitademen van zuurstof in en uit. Aanwezigheid verenigt bewustzijn met het subject. Het verenigt de getuigenis enerzijds met de reële deelname anderzijds. Door de energie van bewustzijn en die van aandacht te bestuderen, zal men ontdekken hoe men die kan besturen en aanwenden teneinde de staat van bewustzijn te bekomen.

In wezen bezit elke mens deze energie en dan nog wel in overvloed en dit naargelang de gezondheids- en geestestoestand. Maar 'het geheim' van bewust aanwezig-zijn hangt af van hoe men met deze energie omspringt. Met andere woorden: in wezen is het geen geheim. Er wordt niets verborgen gehouden. Het is ons eigen onbegrip en onwetendheid die ons niet toelaten te zien wat er te zien valt.

Aandacht manifesteert zich op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld: als je op straat wandelt, of gewoonweg wat rondslentert, is jouw aandacht verspreid. Alle indrukken van buitenaf komen in jouw lichaam binnen maar je geeft aan niets speciale aandacht.

Een volgende niveau is 'aandacht aangetrokken': er is iets specifieks dat jouw aandacht heeft aangetrokken. Het kan een boek of kledingstuk in een etalage zijn, een persoon die je ontmoet, een mooie auto, het feit dat het begint te regenen, of wat dan ook.

Een ander niveau is 'aandacht gevangen': het is alsof je één wordt met het object, je wordt één met de prikkel die via jouw zintuigen jouw hersenen bereiken. De prikkel kan een geluid zijn, een beeld, een geur, een smaak, een gevoel, een emotie, of wat dan ook. In elk geval: als je je in dat niveau bevindt ben je als het ware gefocuseerd. Je bent in de ban van de binnengekomen prikkel.

Dan hebben nog een volgende niveau, namelijk: dat van 'aandacht geabsorbeerd'. In dit stadium ben je in wezen totaal vergroeid met de prikkel of het object, of met dat wat dan ook. Het is alsof jij als individu geen zelfstandig bestaan meer leidt maar volledig geïndentificeerd bent met hetgeen je hersenen via je zintuigen heeft geprikkeld.

Tenslotte kunnen we in het laatste stadium terechtkomen, gekend onder de naam 'aandacht verloren'. In deze fase kun je niet meer over 'aandacht' spreken omdat jij als het ware niet meer bestaat. Sterker nog: je wordt het beeld, het object, je wordt dat 'wat dan ook'. Als men je onder hypnose brengt kan men jou in dezelfde toestand brengen. Je wordt de kip, je wordt de pijp, je wordt Napoleon, et cetera.

Aandacht

Aandacht manifesteert zich dus op verschillende niveaus. De aandacht die je nodig hebt verschilt naargelang waarvoor je het aanwendt. Een beroep aanleren vergt een andere soort aandacht dan de aandacht die je nodig hebt om een drukke straat over te steken. Je aandacht kan ook naar binnen worden gericht. Dit uit zich als je gevangen wordt in je eigen verbeeldingswereld of als je tijdens de slaap je dromen bekijkt.

Pagina 1 van 212
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht