ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bart De Pauw werd och arme aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag

… het is onvoorstelbaar dat sommige vrouwen dit aandurfden, nietwaar?
door Tsenne Kikke - zaterdag 11 november 2017 17:26

Er was een tijd dat vrouwen in bepaalde sectoren heel goed wisten wat hen te wachten stond indien ze de carrièreladder wensten op te klimmen. Hugh Hefner (1926-2017), bijvoorbeeld, deelde naar eigen zeggen met meer dan duizend vrouwen het bed - en, dat zegt al meer dan genoeg. In het begin van de jaren zeventig had zijn tijdschrift 'Playboy' een oplage van bijna zeven miljoen exemplaren en was het driehonderd pagina’s dik. Op 86-jarige leeftijd trouwde hij voor het laatst, dit keer met de 26-jarige Crystal Harris.

Dankzij een Britse studie uitgevoerd door 'Hirescores.com', en waaraan 1.000 vrouwen deelnamen, kwam men tot de bevinding dat één vijfde van de werkneemsters dacht dat ze beter hun talenten in de slaapkamer konden tonen dan op kantoor.

De zaak-Weinstein verkreeg een sneeuwbaleffect. In Zweden, bijvoorbeeld, veroordeelden 456 actrices seksueel misbruik en intimidatie in de sector. Ook in België zijn de eerste sporen daarvan duidelijk merkbaar. Actrice Hilde Van Mieghem zei enkele weken geleden in het Canvasprogramma 'Alleen Elvis blijft bestaan' al dat ‘er ook bij ons een actie bezig was’. Het is in die context dat de VRT midden oktober in een persbericht ook medewerkers van externe VRT-producties opriep om bij de vertrouwenspersoon van de openbare omroep hun verhaal te doen als ze geconfronteerd werden met overschrijdend gedrag.

Dit resulteerde in de onmiddellijke opschorting van de uitzendingen van de zondagavondquiz ‘Twee tot de Zesde Macht’, dat door 1,2 miljoen kijkers werd gevolgd. Dat maakte de openbare omroep bekend nadat de samenwerking met presentator Bart De Pauw werd stopgezet; dit, na meerdere klachten over 'grensoverschrijdend gedrag'. In de plaats ervan zullen er zondagavond twee afleveringen van ‘Tabula Rasa’ worden uitgezonden.

Bart de Pauw heb ik nog nooit aan het werk gezien, toch niet langer dan enkele minuten, maar 'k geef toe, dat als ik er een afbeelding van zag, ik hem aangaf als een sympathieke man met een toffe uitstraling.

Maar, naar het schijnt deden in enkele weken tijd verschillende vrouwen melding over zijn (wan)gedrag, zowel op en naast de set. Het zou gaan om voorvallen, die zich in de loop van de voorbije tien jaar voordeden, en er zou ook een duidelijk gedragspatroon uit op te maken zijn. Alle meldingen kwamen van vrouwen die niet bij de VRT in dienst zijn, maar wel voor VRT-producties werkten. Dat kwam 'De Standaard' aan de weet, en door de VRT bevestigd.

"De directie van de VRT heeft op basis van diverse getuigenissen en de aard van de aantijgingen beslist dat er onvoldoende vertrouwen is om verder samen te werken met Bart De Pauw. De VRT heeft een duidelijk integriteitsbeleid en draagt dat hoog in het vaandel," zei Bob Vermeir namens de VRT-directie.

Bart De Pauw kreeg de beslissing vorige week al mondeling te horen, en afgelopen woensdag werd het hem ook schriftelijk meegedeeld. Uit respect voor alle betrokkenen wilde de VRT geen details vrijgeven over de inhoud van de beschuldigingen, maar ze worden omschreven als ‘ernstig’, al is er nog geen strafklacht ingediend.

Ook over het aantal meldingen wilde de VRT niets kwijt. Maar 'De Standaard' sprak de voorbije weken met vrouwen die er het slachtoffer van werden. Geen van één hen wilde haar verhaal in de krant, sommige relativeerden de feiten - maar, uit die getuigenissen kon men opmaken dat het ging over een vorm van stalking, waarbij De Pauw gedurende langere periodes vaak grote hoeveelheden expliciete en soms vulgaire sms’en verstuurde naar vrouwen die meewerkten aan producties waarover hij de leiding had. Soms zocht hij ze ook ongevraagd thuis op. De vrouwen hadden het over een vorm van manipulatie en machtsmisbruik, waarbij ze het gevoel kregen geen kant op te kunnen, ook omdat De Pauw vaak verschillende leidinggevende functies op de set combineerde.

Wat er zal gebeuren met de fictiereeks 'It’s showtime', die momenteel via het betaalplatform 'Play' van 'Telenet' te bekijken is, blijft voorlopig onduidelijk. Die serie zou normaal in het voorjaar van 2018 op Eén uitgezonden worden.

Omdat De Pauw tot nu toe betrokken was bij alle VRT-producties van 'Koeken Troef!', het productiehuis waarvan hij de eigenaar is, zette de VRT ook die samenwerking voorlopig stop. Al liet de omroep daar de deur wel op een kier. "We staan open voor een dialoog met het productiehuis om tot een constructieve oplossing te komen voor toekomstige producties," zei Vermeir. Alleen producties waarbij De Pauw zelf op geen enkele manier betrokken is, komen nog in aanmerking om uitgezonden te worden op één van de VRT-zenders.

Bart's Reactie

Met de woorden: "Voor alle duidelijkheid, dit is geen grap," opende Bart De Pauw in een videoboodschap zijn eerste relaas. Het was duidelijk dat hij deed alsof hij uit de lucht kwam gevallen, en als goed acteur de rol van slachtoffer had aangenomen. "De VRT zet de samenwerking met mij volledig stop, zowel als schermgezicht als televisiemaker. Het gaat niet om fysieke aanrandingen, maar om sms-verkeer met flirterige toon. Er werd zelfs gewag gemaakt van stalking. Maar aangezien de meldingen anoniem waren, weet ik niet waar het over gaat, en kan ik niet checken of het waar is. Ik heb de kans niet gekregen om me te verdedigen."

Tussen haakjes: ofwel is het waar, ofwel is het onwaar. En, als iemand dat wil checken, zoals De pauw in dit geval, zal het zeker niet onwaar zijn, denk ik.

Schuld of onschuld

"Het doet er niet toe of het waar is of niet, de VRT laat weten dat het niet gaat over schuld of onschuld, maar dat het risico op mogelijke controverse al genoeg is om een samenwerking van dertig jaar af te breken. Dat is heel zwaar," voegde De Pauw eraan toe. "Ik probeer altijd een heel aangename sfeer te creëren. Ik heb nooit de bedoeling gehad om iemand te kwetsen, als dat toch gebeurd is, wil ik me excuseren. Ik hoop dat collega's kunnen getuigen dat een samenwerking altijd aangenaam en professioneel was. De lucht rond mij is zo troebel, ik zie die heel graag opgeklaard."

“Niet gereageerd op basis van geruchten”

“We hebben hem met de meldingen geconfronteerd. Hij kreeg twee keer de kans om te reageren, en heeft dat ook twee keer gedaan," zei Bob Vermeir in ‘De Afspraak’. “We hebben niet gereageerd op basis van geruchten, maar op basis van concrete getuigenissen. Bart De Pauw heeft - in tegenstelling tot wat hij beweert - de sms’en kunnen lezen. Gevallen van grensoverschrijdend gedrag nemen we ernstig, zeker als een persoon met een voorbeeldfunctie als Bart De Pauw ter sprake komt. De beslissing om de samenwerking stop te zetten, viel pas na enkele gesprekken met hem.”

Over hoeveel meldingen het in totaal gaat en de inhoud van de meldingen, wilde de openbare omroep niet kwijt. “Uit respect voor alle betrokkenen. We steunen de mensen die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, en moedigen hen aan om hiervan melding te doen bij onze preventie-adviseur”, besloot Vermeir.

Nieuwe reactie

Bart De Pauw heeft vrijdagochtend op Radio 1 nogmaals gereageerd op de beschuldigingen. "Ik ontken niet dat ik sms’en gestuurd heb, maar stalking...? Dat is wel een zeer zware beschuldiging," aldus De Pauw, die ook zei dat hij juridische stappen tegen de VRT aan het overwegen was. Op VTM had hij het in de namiddag over 'dronken sms'jes'...

"Het was een beslissing die ik nooit wilde maken, maar ook één waar we niet lichtzinnig over gegaan zijn," zo verdedigde Paul Lembrechts zichzelf vrijdagochtend in 'De Ochtend' op Radio 1.

Diezelfde Bart De Pauw reageerde even later ook met: "Mijn vrouw (die ook zaakvoerder is bij productiehuis 'Koeken Troef!') en ik moesten vorige week bij Paul Lembrechts komen. Ge zijt nen dief, zei hij tegen mij. Ik vroeg hem wat ik dan gestolen had. Dat weet ge wel, antwoordde hij."

Bart De Pauw ontkende niet dat hij sms’jes had verstuurd. "Ik probeer met iedereen overeen te komen, een leuke sfeer te creëren. Soms doe ik dat met humor, soms op een andere manier. Maar om van die sms’jes nu stalking te maken.... Dat is wel een zeer zware beschuldiging. Ik ontken dat ik gestalkt heb. Ik ontken niet dat ik gesms’t heb. Maar stalking, is een misdrijf."

Eén opmerking

"Er is ook nooit sprake geweest van seksuele handelingen, gewoon wat onnozelheid. Ik ben ook nooit op het matje geroepen. Ik weet ook niet over welke mensen er dan aanstoot nemen aan mijn gedrag, ik weet niet of ze die mensen ooit ontmoet hebben..." Volgens De Pauw had Lembrechts het vorige week nog over ‘pikante’ berichten, terwijl het veel later al pornografische berichten waren.

"Ik herinner me maar één vrouw die me ooit de opmerking maakte of ik niet getrouwd was. Toen ben ik meteen gestopt met berichten te sturen. Als er mensen zijn die zich daar ongemakkelijk bij gevoeld hebben, vind ik dat vreselijk. Omdat het niet de manier is waarop ik met mensen omga," aldus De Pauw nog.

Juridische stappen

De Pauw had intussen ook een ontmoeting met de vertrouwenspersoon van de VRT. "Daar was het nog altijd heel vaag, ik wist niet of het er twee, drie of honderdzevenendertig waren. Wie de klachten heeft ingediend, weet ik evenmin.".

"In deze tijdsgeest zijn beschuldigingen genoeg. Het recht op verdediging is compleet zoek. Dertig jaar heb ik aan mijn carrière gewerkt en ik ben altijd met heel veel respect met mensen omgegaan. En op een week tijd is dat allemaal weg. Ik vind dit onterecht. Ik had daar graag over gesproken, maar ik ben opgepakt, en men heeft mij opgehangen zonder verhoor."

Dronken smsjes

De Pauw kwam daarna in een VTM-Nieuws ook nog eens terug op het sms'je, waarin hij letterlijk toegaf dat hij seks wilde hebben met de betrokkene. "Ik heb geen enkel sms’je gezien. Maar ik ga soms ook al eens naar een feestje en heb soms ook al eens te veel gedronken. Dan stuur je soms al eens iets waarvan je achteraf denkt ‘oei, dat ging er misschien wat over’. Maar ik heb me daar dan ook altijd voor geëxcuseerd. Je gaat me toch niet wijsmaken dat ik de enige bent waarbij dit gebeurt?..."

Een bekende Vlaamse actrice getuigde donderdag aan de redactie van 'Het Nieuwsblad' dat ze herhaaldelijk seksueel getinte sms’en kreeg van Bart De Pauw, maar ze wilde haar naam niet in de krant. "Hij sms’te me maandenlang bijna elke nacht “ik wil met u naar bed”. Aangenaam was het allerminst. Uiteindelijk maakte ik hem duidelijk dat het genoeg was. Toen volgde nog een laatste sms. “Oké, dan niet. Your loss”.’ Daarna werd ze als actrice nooit meer gevraagd voor castings van het productiehuis waar De Pauw bij betrokken was.

Simkaarten

Paul Lembrechts: "Het ging niet om één sms’je, maar honderden. Met seksuele en pornografische uitspraken. Sinds de onthulling donderdagavond kregen we zelfs nog een melding binnen." Volgens de ceo gebruikte De Pauw soms andere simkaarten 'om het in het verborgene te kunnen houden'.

“Ik had gehoopt nooit zulke beslissingen te moeten maken”, aldus Lembrechts. “Het is niet met plezier dat je een sterk televisiemaker, geliefd in vele Vlaamse huiskamers aan de deur zet. We zouden wel gek zijn als we de samenwerking met ons goudhaantje van de zondagavond na 30 jaar stopzetten op anekdotieke basis.”

Dat hij verschillende simkaarten gebruikte, zoals VRT-topman Lembrechts op 'Studio Brussel' verklaarde, deed De Pauw af als 'compleet belachelijk en onnozel'.

“Getuigenissen met naam en toenaam”

De CEO benadrukte nogmaals dat het hier niet ging om een lichtzinnige beslissing. “We doen dit niet op basis van een anoniem briefje met wat losse beschuldigingen die we op een briefje in onze bus vonden. Het gaat wel degelijk over meerdere vrouwen die met naam en toenaam een melding hebben ingediend, vrouwen van vlees en bloed, die zich persoonlijk hebben aangemeld met hun verhaal. In sommige gevallen gaat het over een recent verleden, in andere over feiten van langer geleden, maar altijd een zeer uitgebreid verhaal. Al die vrouwen gaven ook duidelijk aan dat ze nu eindelijk hun verhaal hebben kunnen brengen.”

Volgens Lembrechts keerde hetzelfde patroon terug in alle verhalen: “Het begon met amoureuze avances, die onschuldig startten, maar uit de hand liepen en escaleerden tot stalking. We hebben het hier niet over één sms’je, hé. Maar honderden. Niet enkel met flirterige inhoud, maar vaak expliciete en pornografische boodschappen.”

Het probleem is, dat het hier niet om een strafzaak gaat, maar om één van de basiswaarden van de VRT, namelijk: integriteit. Indien iemand de reglementen inzake gedragscodes van een firma niet laleeft, kan die persoon gewoonweg zonder pardon worden ontslagen.

Hilde Van Mieghem

Tijdens de uitzending van ‘Alleen Elvis blijft Bestaan’ noemde ze geen namen. Nu verduidelijkte ze dat ze het wel degelijk had over Bart De Pauw...

Naar eigen zeggen kent ze verschillende slachtoffers. "De feiten die ik ken, zijn ver voorbij de grens. De slachtoffers zijn bang en willen het liefst van al onderduiken," beweerde ze. "Ik heb vandaag met enkele onder hen contact gehad. Zij beleven nu slapeloze nachten. Ze zijn bang en dat snap ik ook. Dit kan zo als een boemerang terugkomen. Ik ken dat spelletje. Het liefst van al willen ze onderduiken en niets met de zaak te maken hebben."

Voorts benadrukte ze nog niets te hebben tegen ‘flirten of seksueel getinte sms’jes’, maar dat ze "heel duidelijk kan zeggen dat het voorbij de grens was. Als mensen blijven doorgaan als er duidelijk ‘neen’ is gezegd, dan is er sprake van grensoverschrijdend gedrag."

In ‘Terzake’ gaf de actrice nog wat meer duiding. “De paar dingen die ik gelezen heb, zijn zeer pornografisch, vulgair en vies. De slachtoffers hebben nu nog meer schrik, zeker met alle reacties die nu volgen. Ik weet niet of ze nog gaan durven praten, ze kruipen steeds meer in hun schulp. En dan is er ook nog de manier waarop De Pauw zich opstelt. Het is een publiek figuur die heel veel steun krijgt.”

Natuurlijk zijn er nog velen die voor Bart De Pauw sympathiseren, zelfs indien zijzelf geen jota afweten van elke individuele zaak, en reageren alsof er onrecht is geschiedt. Anderzijds is het een normaal, psychologisch fenomeen. Indien je iemand al jarenlang kent, en een positief beeld over die persoon hebt gemaakt, is het logisch dat al wat negatief over die persoon verteld wordt, indruist tegen dat zelfgecreëerde beeld - met als gevolg, dat je al dat negatieve automatisch verwerpt.

Neem de reacties van acteur Marc Van Eeghem als voorbeeld... "Ik ben totaal niet akkoord. Dit is echt een heksenjacht, dit slaat nergens op in een rechtstaat waar wij hopelijk nog in leven. Er is geen enkel verweer mogelijk, dit is gewoon te stuitend hoe de VRT op dergelijke anonieme berichten afgaat over iemand die dertig jaar lang de poten van de VRT heeft rechtgehouden."

Van Eeghem vond het niet kunnen dat De Pauw blijkbaar niet de kans kreeg om zich te verdedigen tegen de aantijgingen. Nochtans lazen we al dat Bart De Pauw - in tegenstelling tot wat hij beweerde - de sms’en heeft kunnen lezen. "Ik snap er geen zak van. Het is echt aan het overslaan, er is geen objectiviteit meer, iedereen kan zomaar wat lullen. Anonieme berichten moet je ook kenbaar maken. Het gerecht moet zich daarover buigen, en dat mag niet gebeuren via de gewone geijkte perstoestanden."

Volgens Van Eeghem kan de VRT - als het deze lijn aanhoudt - drie vierde van zijn personeel op straat zetten...

Komt er een rechtszaak?

Dat moet je aan Bart De Pauw vragen..., maar 'k weet niet of hem dat veel voordelen zal opleveren. In elk geval staat hij nu in een heel zwakke positie - vooral, indien hij graag wil dat zijn productiehuis, 'Koeken Troef!', nog met de VRT mag verder werken.

Eigenlijk zou Bart De Pauw de kans moeten krijgen om met élke persoon, die tegen hem een klacht heeft ingediend, afzonderlijk te kunnen praten. Door vragen te stellen, zoals: 'In welke mate werd het uit een bepaalde context gehaald?' - 'Werd Bart door die persoon verleid, en besefte hij niet dat het slechts een strategie was om iets van hem gedaan te krijgen?' - 'Wat gaf Bart de aanleiding om aan iemands deur te gaan kloppen?' - 'Waarom dacht Bart dat hij het recht had om bepaalde sms'jes te versturen?' - 'Waarom is Hilde Van Mieghem zo boos op hem?', en zo meer.

Het zal hem zijn job misschien niet teruggeven, maar zowel hijzelf, als de aanklaagsters kunnen - dankzij inzicht en/of wederzijds respect - tot inkeer komen. Maar nog beter is misschien dat Bart De Pauw zijn trotse pauwenveren aflegt, en de raad van Paul Lembrechts opvolgt...

In de Canvas-studio zei hij: "Mijn advies zou vandaag zijn - en ik denk dat dat een bijzonder mooie geste zou zijn naar de slachtoffers toe - dat Bart De Pauw, in plaats van ontkenningsgedrag te vertonen, misschien een keer een knieval doet en echt zijn excuses aanbiedt voor wat er zich heeft voorgedaan de voorbije jaren."

En de koppen blijven rollen...

Ook Louis C.K. werd door vijf vrouwen beticht van seksueel wangedrag. De vijftigjarige komiek, acteur en producent zou ongevraagd in het bijzijn van hen hebben gemasturbeerd - of, deed een poging daartoe... Je moet het maar durven.

De voorvallen speelden zich af tussen 2002 en 2005. De slachtoffers komen allemaal uit de comedy-wereld. Eén voorval speelde zich af in een hotelkamer, waar C.K. twee vrouwen uit de comedy-wereld had uitgenodigd voor een drankje. Zodra ze binnenkwamen, haalde hij zijn penis uit zijn broek en begon hij te masturberen. Later kregen de vrouwen te horen dat ze maar beter hun mond konden houden over het incident. Een andere vrouw werkte met C.K. samen aan een televisieprogramma, toen hij haar vroeg of hij in haar bijzijn mocht masturberen. Een derde vrouw deed anoniem haar verhaal: C.K. masturbeerde in zijn kantoortje terwijl zij daarbij was..., en zo meer.

Nabericht: De speurders van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen, zijn rond 17.45 uur aangekomen bij de VRT en gingen naar de verdieping waar onder meer de sociale dienst zit. Ook Paul Lembrechts, de CEO van de VRT, was vandaag halsoverkop naar de openbare omroep vertrokken en werd er verhoord. “Ik ben opgebeld geweest door de onderzoeksrechter, dus ik kom me nu aanmelden”, reageerde hij kort in 'Het Journaal'.

De Pauw had het de voorbije dagen naar aanleiding van zijn ontslag meermaals over juridische stappen. Maar in een reactie zaterdagavond liet de televisiemaker uitdrukkelijk weten dat de huiszoeking er niet gekomen is na een klacht van hem. Dat bevestigt ook het parket, dat naar eigen zeggen zelf het initiatief heeft genomen (?) om een huiszoeking te doen. Het parket wilde de CEO verhoren om de namen van de actrices te weten te komen...

Kan het parket zomaar, zonder dat er een klacht is, zo'n onderzoek opstarten?... Maar in 'De Standaard' las ik: "Het is op dit moment onduidelijk of er een formele klacht is ingediend, of dat het parket autonoom beslist heeft om een onderzoek in te stellen."

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2018 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht