ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Donald J. Trump kan worden weggestemd

Donald J. Trump kan worden weggestemd, maar zal het gebeuren, is de hoofdvraag? Zo ja: hoe en wanneer?
door Angelus - woensdag 17 mei 2017 20:42

Mijn mening over de (on)geschiktheid van Donald J. Trump heb ik al meermaals uitgeschreven. En, ondertussen volgt het ene 'schandaal' zonder ophouden de andere op.

Dinsdag, bijvoorbeeld, bracht 'The New York Times' het nieuws dat Trump gevoelige informatie over IS met Rusland deelde. "Ik mag dat doen omdat het ons beiden aanbelangt," was Trump's reactie.

“President zijnde, wilde ik feiten over terrorisme en luchtvaartveiligheid delen met Rusland (tijdens een publiek gemaakte vergadering) op het Witte Huis, zoals ik absoluut het recht (daartoe) heb. Om humanitaire redenen wil ik niets meer dan dat Rusland zijn strijd tegen ISIS en het terrorisme (...) opvoert," luidde het dinsdag in zijn tweet.

Poetin zei over de controverse dat er zich in de VS een 'politieke schizofrenie' aan het ontwikkelen is. Hij sloot op een humoristische manier af door te zeggen dat hij de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zou moeten berispen, "omdat hij helemaal geen geheimen met ons heeft gedeeld. Dat was niet lief van hem."

Trump's veiligheidsadviseur, Raymond McMaster, beweerde ook dat Trump op 'geen enkele wijze' bronnen of de werkwijze van inlichtingendiensten heeft gecompromitteerd. Er bestaat ook geen bezorgdheid over dat andere geheime diensten de samenwerking met de VS willen staken. De informatie die Trump heeft verstrekt, was 'compleet relevant'.

Vanochtend ontstond opnieuw een mediarel toen bekend raakte dat Trump zijn ex-FBI-baas, James Comey, zou gevraagd hebben om het onderzoek naar ongeoorloofde contacten tussen zijn veiligheidsadviseur Flynn en Rusland te beëindigen. Houd er wél rekening mee dat het een vraag, was en geen bevel om het onderzoek stop te zetten, hetgeen het geheel ietwat afzwakt. Anderzijds vroeg men om die zaak toch niet te minimaliseren.

De Democraten en de Amerikaanse media suggereerden dat de échte reden van Comeys' ontslag te maken heeft met het FBI-onderzoek naar de banden tussen Trump's team en Rusland.

Kan men een Trump zomaar afzetten?

Volgens de impeachment, een afzettingsprocedure, kan Donald J. Trump worden weggestemd. Maar, we zijn nog niet aan de nieuwe patatten, zou Boerke Naas zeggen.

Deze afzetprocedure verloopt in twee stappen...

Eerst wordt in het Huis van Afgevaardigden gestemd over het 'Article of Impeachment', waarvoor een gewone meerderheid nodig is: 218 van de 435 stemmen volstaan. Maar impeachment betekent nog niet dat men uit het ambt is ontzet. Om die reden volgt er daarna een stemming in de Senaat. Doch hier is een twee derde meerderheid nodig. Van de 100 senatoren moeten er dus 67 voor een afzettting stemmen. En, partijgenoten overtuigen dat Donald Trump verkeerd bezig is, is - vandaag de dag - meer dan onwaarschijnlijk.

Bovendien bepaalt de grondwet dat daarvoor dingen, zoals verraad, omkoping of andere grove misdaden aan het licht moeten zijn gebracht vooraleer men zo'n impeachment kan opstarten. Het is onnodig om daarbij te vertellen dat er debatten gaande zijn, die allerlei betekenissen aan die termen trachten te geven.

Nog nooit werd er een Amerikaanse president effectief afgezet, wel bijna. In 1998 werd een afzettingsprocedure gestart tegen Bill Clinton; dit, nadat hij meermaals bij hoog en laag zweerde dat hij met Lewinsky geen seksuele relaties had gehad, maar er was geen twee derde meerderheid. In 1868 had de Senaat één stem tekort om de president Andrew Johnson te doen opstappen.

Ook werd er zo'n impeachment voor Richard Nixon opgestart, maar hij nam ontslag vooraleer het Huis van Afgevaardigden daarover kon stemmen. Anderzijds pardonneerde zijn opvolger, Gerald Ford, hem een maand nadien voor alle misdaden die hij tegen de grondwet zou hebben begaan.

Dan is er nog sprake  van het 25ste Amendement. Daarin wordt beschreven dat een president zijn macht aan iemand anders kan wegegeven wegens zijn/haar handicap, of onvermogen. Bovendien bestaat er ook nog het proces waarbij de macht kan worden weggenomen vanwege een handicap of onvermogen. Bij dit laatste zijn vooral de vice-president en de 15 voornaamste leden van het cabinet de hoofdrolspelers.

Toch kan een president daartegen bezwaar aantekenen; met als gevolg, dat er dan in de kamers van het Congres een twee derde vereist is om de president te verhinderen dat hij zijn macht opnieuw opneemt.

Nogmaals: ze zijn aldaar nog niet aan de nieuwe patatten.

En, wat dacht John Cleese vorige maand over Trump en zijn aanhangers?...

Als extra afsluiter... Oot al gehoord van het lied van Boerke Naas van de hand van Guido Gezelle (1830 - 1899) ?

Boerke Naas

Wie heeft er ooit het lied gehoord,
het lied van Boerke Naas?
’t En ha, ’t is waar, geen leeuwenhert,
maar toch, ’t en was niet dwaas.

Boer Naas die was twee runders gaan
verkoopen naar de steê
en bracht, als hij naar huis toe kwam,
zes honderd franken meê.

Boer Naas, die maar een boer en was,
nochtans was scherp van zin, hij ging en kocht een zevenschot,
en stak daar kogels in.

Alzoo kwam Naas, met stapkens licht,
en met de beurze zwaar;
hij zei: ‘Och ‘k wilde dat ik thuis
en in mijn bedde waar!”

Al met nen keer, wat hort boer Naas,
juist bacht (1) hem in den tronk (2)?
Daar roert entwat, daar loert entwat: ’t docht Naasken dat ’t verzonk!

En, eer dat ’t veintjen asem kreeg,
zoodanig was ’t ontsteld,
daar grijpen Naas twee vuisten vast,
en ’t light daar, neêrgeveld.

’t En hoorde noch ’t en zag bijkan,
’t en voelde bijkan niet,
’t en zij dat ’t een pistole zag,
en zeggen hoorde: ‘… Ik schiet!’

‘Ik schiet, zoo gij, op staanden voet,
niet al uw geld en geeft;
en g’ebt, van zoo gij roert, me man,
uw laatsten dag geleefd!’

Boer Naas, die alle dagen vijf
zes kruisgebeden (3) bad,
om lang te mogen leven, peist
hoe hij in nesten zat!

‘Wat zal ze zeggen,’ kreesch boer Naas,
‘wanneer ik t’ huiswaard keer?
Hij heeft het weêrom al verbuisd!
die zatlap, nog nen keer!’.

‘Hoort hier, mijn vriend, believe ’t u,
toogt dat gij mij minzaam zijt,
och, schiet ne kogel deur mijn hoed
en spaart mij ’t vrouwverwijt!

‘k Zal zeggen, als ik thuis geraak:
men heeft mijn geld geroofd,
en, letter (4) schilde ’t of ik had
nen kogel deur mijn hoofd!’

De dief, die meer van kluiten hield
als van boer Naas zijn bloed,
schoot rap ne kogel deur en deur
de kobbe (5) van z’nen hoed.

‘Bedankt!’ zei Naas, en greep zijn slep:
‘schiet nog een deur mijn kleed!’
De dief legt aan en Naasken houdt
zijn pitelerken (6) gereed.

‘Schiet nog een deur mijn broek,’ zei Naas,
‘toen (7) peist (8) me wijf, voorwaar,
als dat ik; bij mirakel, ben
ontsnapt aan ’t lijfsgevaar.’

De roover zegt: ‘Nu zal ’t zal wel gaan,
waar is uw beurze, snel:
‘k en heb noch tijd noch kogels meer…’
‘Ik wel,’ zegt Naas, ‘ik wel!’

Zijn zevenschot haalt Naas toen uit
en spreekt: ‘Is ’t dat ge u niet,
in een-twee-drie, van hier en pakt,
gij galgendweil, ik schiet!

‘Ik schiet, van als (9) gij nader komt,
uw domen kop in gruis,
en, zoo gij Naas nog rooven wilt,
laat uw verstand niet thuis!’

En loopen dat die rover dei,
de beenen van zijn lijf,
zoo snel dat ’t onbeschrijflijk is,
hoe snel ook dat ik schrijf!

Hier stoppe ik. Dichte een ander nu
ne voois (10) op Boerke Naas;
’t is waar, ’t en was geen leeuwenhert,
maar toch, ’t en was niet dwaas!

1: achter – 2: struikgewas – 3: gebeden met uitgestrekte armen verricht – 4: weinig – 5: bol – 6: slipjasje – 7: dan – 8: denkt – 9: zodra – 10: wijsje.

Commentaar


raywer Gepost op: 21/05/2017 21:00:30
raywer

Het is te hopen  dat Trump   moet aftreden , vanaf het begin een ramp en bluffer ,en  ja zaken doen kan hij wel , maar een zakenman is niet noodzakelijk een President ,laat staan een goede !

Kleermaker blijf bij je leest !

 Ik hoop dat er niet teveel geheimen gelekt zijn met de russen . dus het is nog even wachten  op de komende blunders , die het eind betekenen  van  President Trump .

Raywer.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2017 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht