ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Koning Albert II ongezien hard in zijn jaarlijkse 21 juli-toespraak ?

Koning Albert II heeft ondertussen reeds veel kritiek verkregen op zijn 21 juli-toespraak omdat hij zich mengde in het politieke gebeuren...
door Angelus - donderdag 21 juli 2011 2:47

Hoe ziet de toekomst van België er uit? De toekomst van een België, die de motto 'Eendracht Maakt Macht' in zijn vaandel draagt. Separatisme creëert kloven en de bestaande kloven worden alsmaar breder en breder, dieper en dieper. Het is reeds zover gekomen dat Voorzitster Marine Le Pen van het 'Front National' Wallonië de hand uitreikt in het geval 'België barst'. In dat geval moeten Fransen en Walen zich bij referendum uitspreken over aanhechting van Wallonië bij Frankrijk.

"De politieke crisis in België wordt erger, vindt geen oplossing en gooit zowel Vlamingen als Walen in een vreselijke onzekerheid. Niemand verheugt zich in die situatie en iedereen in Frankrijk deelt de ongerustheid van de Belgen. Aan de vooravond van Belgische nationale feestdag is het evenwel de verantwoordelijkheid van Frankrijk en de Fransen om de Walen de hand te reiken," schreef de voorzitster in een communiqué.

Als België barst en Vlaanderen onafhankelijk wordt, een hypothese die volgens Le Pen steeds reëler wordt, zal de Republiek Frankrijk vereerd zijn om Wallonië in zijn schoot op te nemen; dat, wegens de grote 'historische broederbanden'.

De traditionele 21 juli-toespraak van koning Albert werd vanmiddag om 13 uur al op radio en televisie uitgezonden. Hij waarschuwde in een dramatische en - voor sommigen - een ietwat té politiek getinte toespraak voor het uitblijven van een volwaardige regering. Deze toespraak werd op voorhand gelezen en in elk geval goedgekeurd door premier Yves Leterme.

Met de onverwachte woorden: "Op deze nationale feestdag had ik me graag verheugd, samen met u, over de eedaflegging van een nieuwe volwaardige regering. Helaas, zo ver zijn we niet, en ik betreur het," viel koning Albert II meteen met de deur in huis.

Hij zag er moe en bezorgd uit, maar strijdvaardig. Hij balde regelmatig de vuisten en legde de nadruk op woorden als 'betreuren' en 'diep bezorgd'. Hij beklemtoonde ook dat hij een krachtige boodschap wilde geven. "Ik zou me aan mijn taak onttrekken mocht ik nalaten aan de risico's te herinneren die alle Belgen lopen bij een langdurige crisis," klonk het gedecideerd.

De koning zei bovendien dat het zijn recht was om de politici 'publiek en in alle openheid' te waarschuwen en zei nadrukkelijk dat hij dat met de bevolking wilde doen, waarbij hij de woorden 'samen met ú' gebruikte.

Hij waarschuwde de politici eveneens voor de risico's van de aanhoudende politieke impasse en wel om vier redenen:

. Bij een groot deel van de bevolking heerst onrust en bezorgdheid over de toekomst.

. Er groeit onbegrip over de politiek. "Het risico bestaat dat een vorm van poujadisme zou ontstaan die de democratie ernstig kan schaden."

. Het gevaar dat het sociaal-economisch welzijn van de Belg aangetast wordt, groeit.

. De rol van België als voortrekker in de Europese Unie en model voor de Europese eenmaking komt in gevaar.

Albert II verwees ook naar zijn kerstboodschap waarin hij politici opriep om toegevingen te doen op zoek naar een redelijk akkoord.

Maar de koning had ook een opdracht voor de burgers. Ook zij moeten een grotere verstandhouding tussen de gemeenschappen tot stand brengen. "De andere tegemoet gaan, zijn taal spreken, belangstelling tonen voor zijn cultuur, hem beter leren begrijpen, het zijn allemaal uitingen van modern burgerschap."

Niettemin blijft de koning hopen dat er weldra een einde komt 'aan deze te lange periode van politieke instabiliteit'.

De koning verwees in zijn speech niet naar individuele politici, noch naar specifieke partijen. Als staatshoofd dient hij nu eenmaal onpartijdig te zijn, en het te blijven. Anders gezegd: hij moet zijn mond houden. Zelfs nu heeft hij nog enorm veel stof doen oplaaien omdat hij, bijvoorbeeld, dat woordje 'poujadisme' had gebruikt en het had over 'de onverantwoordelijkheidszin van sommige politici'.

Koning spelen lijkt me geen gemakkelijke rol in een land zo klein als België. Eén van de toekomstige vragen zal hoogstwaarschijnlijk zijn: 'Komt er ooit nog een troonopvolger?'

Nota: Poujadisme is een term waarvan de vertaling afhankelijk is van de vertaler. Volgens Wikipedia is Poujadisme een politieke en syndicale ideologie waarbij het ongenoegen van een deel van de bevolking aangewend wordt om de schuld te leggen bij het establishment en het bestaande politieke systeem. De beweging ontstond in 1953 in de Dordogne. De naam is ontleend aan de Franse politicus Pierre Poujade. Jean-Marie Le Pen maakte zijn politiek debuut in deze beweging en werd verkozen op een Poujadistische lijst in 1956.

In het algemeen wordt de term gebruikt voor een populistische en demagogische houding, en verder voor een anti-parlementaristische tot extreem-rechtse stroming.

Bart De Wever vermoordt koning Albert II op een ex-witte doek...

Vandaag wordt er, naar het schijnt, en ter gelegenheid van de nationale feestdag in Dinant een schilderij onthuld waarop Bart De Wever koning Albert II vermoordt. Het doek is een werk van de Franse schilder Siob, die in Luik verblijft. Hij geeft zijn schilderij cadeau aan de stad Dinant, die het zal tentoonstellen in het stadhuis. Siob's echte naam is Jean-Marc Bois. Je hoeft geen al te hoge IQ te hebben om in te zien waar hij zijn pseudoniem 'Siob' vandaan haalde. Vandaag wordt de schilder ereburger van Dinant.

Het werk van vijf vierkante meter is een parodie op de moord op Henry IV door de monnik Ravaillac. In het bewuste schilderij werd de toenmalige koning van Frankrijk, Henry IV, vervangen door Albert II, en de moordenaar, François Ravaillac, door Bart De Wever. De getuigen zijn onherkenbaar ...

Wat is jouw mening over het schilderij?Op het eerste gezicht lijkt het satirisch, maar bij nader inzien zit Siob er niet ver naast. Stel, dat Wallonië zich afscheurt en Frankrijk vervoegt... Zeer veel Vlamingen zullen dan wel opgelucht zijn, omdat ze dan van het' probleem' zijn verlost. Maar, wordt Brussel dan het kleinste landje van Europa? Of, zal het, deel uitmakend van Wallonië ook Frankrijk vervoegen? Anders gezegd: de loopbaan van koning Albert II en van diens onmiddellijke opvolger komen allebei wel in het gedrang, enzovoorts.

Ikzelf had nog nooit van de 48-jarige Siob gehoord, noch iets over gelezen. Via zijn website heb ik enkele van zijn werken kunnen downloaden. Nu weet ik niet of hij er zijn persoonlijke overtuigingen en visies mee uitdrukt, of die van de meeste Walen ... Wat denk jij?
Nabericht: Formateur Elio Di Rupo heeft vandaag aan CD&V-voorzitter Wouter Beke laten weten dat de 7 partijen, namelijk Open VLD, SP.A, Groen!, PS, MR, CDH en Ecolo, instemmen met de voorstellen van de formateur. Beke gaat vanavond naar de vergadering met de partijvoorzitters...

Commentaar


luc seynhaeve Gepost op: 10/08/2011 9:16:26
luc seynhaeve Wat betreft het schilderij van De Wever en Ravaillac:
de kunstenaar zou er beter aan doen de geschiedenis van Ravaillac en Hedrik IV eens goed te lezen.
Ravaillac was een lichtjes geestesgestoorde, die onder invloed van de Jezuïeten, vond dat Hendrik IV de Hugenoten in Frankrijk te veel rechten gaf en dat hij niet voldoende "bekeerd" was tot het katholicisme.
Het huwelijk van Maria de Medici met hem had de politiek-religieuze bedoeling van Franrkijk een ultra-montane Pausgezinde staat te maken. Maar Hendrik bleef maar de protestanten in de Lage Landen steunen.
Ravaillac wou hem daarom straffen. Ravaillac had niets tegen een koningshuis en was geen republikein.
Waar ligt de gelijkenis met Bart De Wever?

Angelus Gepost op: 10/08/2011 12:54:25
Angelus Laten we hopen dat Siob hierop een antwoord geeft... Maar, zou het ook niet kunnen dat in jouw vraag het antwoord besloten ligt?

Neem nu de zin: "Ravaillac was een lichtjes geestesgestoorde, die onder invloed van de Jezuïeten, vond dat Hendrik IV de Hugenoten in Frankrijk te veel rechten gaf en dat hij niet voldoende "bekeerd" was tot het katholicisme," en vervang gewoonweg enkele woorden en persoonsnamen.

Enfin: politiek en geschiedenissen over koningshuizen is niet mijn sterkste vak.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2017 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht