ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bizarre medische aandoeningen, waaronder Morgellons …

Angelus Auteur
Angelus

Geplaatst op
dinsdag 27 april 2010 4:38

99.99% van de mensheid is zo sterk met het lichaam vergroeid dat elke individuele mens in de gedachte leeft dat hij/zij dat lichaam is. Wat mensen niet zozeer beseffen - vooral zij die niet aan Zelfkennis doen - is het feit dat in alle gevallen onze hersenen bepalen hoe we ons moeten gedragen, wat we zouden moeten denken, hoe wij ons voelen, wat we zien, reageren, enzovoorts. Het lichaam, inclusief de zintuigen, zijn - simplistisch uitgedrukt - in wezen niets meer dan het verlengde van dat brein. Van zodra een deel van dat brein is uitgeschakeld, of malfunctioneert, zal ons lichaam daar natuurlijk op de een of andere manier onder lijden, of zich anders gaan gedragen, zonder dat je daar enige controle over hebt.

1) Alien Hand Syndroom:

De vrije wil is het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over hun daden en beslissingen. Wat er zich in dat lichaam afspeelt, inclusief gedachten en gevoelens, gebeurt automatisch. Bij een 'alien hand syndroom' (AHS), produceert een ledemaat van de gekwelde persoon zinvolle gedragingen zonder de intentie van de persoon. De klinische definitie vereist 'het gevoel dat een ledemaat vreemd is, of een eigen wil heeft, samen met aantoonbare onvrijwillige motoriek'.

Het syndroom is vaak het gevolg van een beschadiging aan het corpus callosum, enerzijds wanneer het is gescheiden ter behandeling van hardnekkige epilepsie, of te wijten aan een beroerte. De standaard neurologische verklaring is dat de gevoelde wil weergegeven door de taaldominante linker hemisfeer niet correspondeert met de handelingen uitgevoerd door de niet-taaldominante rechter hemisfeer, en zo suggererend dat de twee hemisferen onafhankelijk besef van vrije wil zouden kunnen hebben.

Vergelijkbaar is één van de belangrijkste diagnostische symptomen van schizofrenie, namelijk de illusie dat men beheerst wordt door een externe macht. Mensen met schizofrenie zullen soms vertellen dat, hoewel ze wel wereldse handelingen uitvoeren, ze de bepaalde uitgevoerde handeling niet geïnitieerd of gewild hadden. Dit is soms als zijnde een robot die door iemand anders wordt aangestuurd. Alhoewel er nog geen duidelijkheid bestaat over de neurale werking van schizofrenie, is een invloedrijke hypothese dat er een storing is in de hersensystemen die de motoriek vergelijken met de ontvangen feedback van het lichaam (bekend als proprioceptie), resulterend in bijkomende hallucinaties en waanvoorstellingen over de controle (beheersing).

Ook obsessief-compulsieve stoornis (OCS) en ander compulsief gedrag, zoals compulsieve eetstoornis en verslaving, kunnen in verband gebracht worden met een ontbreken van vrije wil. En alleen aanwijzingen, of gradaties, hiervoor zouden gerelateerd kunnen worden aan een ontbreken van 'totale' vrije wil.2) Capgras Delusion - Het syndroom van Capgras:

Wie aan het syndroom van Capgras lijdt, heeft de waanachtige idee dat partners, familieleden of bekenden niet echt zijn, maar vervangen zijn door dubbelgangers met hetzelfde uiterlijk en gedrag. Incidenteel ziet een Capgras-patiënt zichzelf als dubbelganger. De meeste Capgras-patiënten beschouwen de dubbelganger wel als een mens, maar soms menen ze dat de dubbelganger een robot of buitenaards wezen is. Er zijn in eerste instantie geen hallucinaties en de patiënt ziet zelf het bizarre in van zijn gewaarwording, maar door de doorlopende overtuiging in een wereld van bedriegers te leven, kan de patiënt na verloop van tijd psychotische verschijnselen ontwikkelen. Bij vrouwen komt de aandoening ongeveer twee keer zoveel voor als bij mannen.
3) Pica

De medische term pica staat voor de neiging om niet-eetbare dingen op te eten, zoals aarde of verfschilfers die van houtwerk worden gepeuterd.

Peuters eten vaker verfschilfers en haar of wol; oudere kinderen vaker zand, glas, uitwerpselen van dieren, insecten of bladeren. Pubers en volwassenen eten vaker aarde en klei. Pica leidt meestal pas tot aantoonbare problemen door vergiftiging of obstructie van de darmen vanwege ingeslikt haar of wol. Ook kunnen infecties ontstaan door het eten van uitwerpselen. Een verhoogd risico voor Pica wordt geassocieerd met armoede, verwaarlozing, gebrek aan ouderlijk gezag en een vertraagde ontwikkeling. De kinderen vertonen geen afkeer van gewoon voedsel.

Een andere hypothese stelt dat dit vaker voorkomt bij ijzeranemie, ferriprieve anemie. Het eten van bepaalde ijzerrijke grondsoorten zou dan gebeuren in functie van lichamelijke behoeften. Sinds verven in België en in Nederland geen lood meer mogen bevatten, leidt pica bij kinderen nauwelijks meer tot loodvergiftiging en staat dit gedragsprobleem minder vaak in de schijnwerpers. In een ontwikkelingsfase, bij jonge kinderen bekend als de orale fase, is het normaal allerlei dingen in de mond gestopt worden. Ook bij vele vormen van mentale retardatie ziet men dit gedrag.

De naam pica komt van de Latijnse naam van de ekster (Pica pica), een vogel die ook bijna alles eet en bovendien de neiging heeft blinkende oneetbare dingen mee te nemen en in zijn nest te leggen.

4) Het Ontploffend Hoofd Syndroom

Dit syndroom treft mensen terwijl ze slapen. Het zorgt voor een gevoel wanneer mensen zogezegd een luide knal of explosie in hun eigen hoofd horen wanneer ze in slaap vallen. Het syndroom veroorzaakt niet meteen een fysieke pijn maar kan het slaappatroon grondig verstoren en stress en angst veroorzaken.
5) Het Alice in Wonderland Syndroom (AIWS):

Het Alice in Wonderland Syndroom (AIWS) is een neurologische aandoening, die vaak gepaard gaat met migraine, waarbij objecten veel groter of kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Het is een tijdelijk verschijnsel, wanneer de hersenencellen niet doen wat ze moeten doen en dus valse waarnemingen en ervaringen meedelen. Mensen die lijden aan AIWS ondervinden visuele vervormingen, verstoringen van tijd en lawaai, en evenwichtsproblemen.6) Buitenlands Accent Syndroom - Foreign Accent Syndrome

Stel je voor: je gaat slapen en de volgende ochtend praat je met een sterk Duits, Schots, Frans of Italiaans accent. Dit is het gevolg van een ziekte die het 'Foreign Accent Syndrome' wordt genoemd. Hoewel het 'Buitenlands Accent Syndroom' tamelijk zeldzaam is, zijn er een tiental geregistreerde medische gevallen waarbij mensen van de ene op de andere dag met een buitenlands accent spreken. Dit accent is het gevolg van kortsluiting in de hersens, die meestal op haar beurt weer het gevolg is van een lichte beroerte.

Enige jaren geleden kreeg de ziekte meer bekendheid toen een bekende Britse radiopresentatrice getroffen werd en opeens met een sterk Schots accent sprak. Hierdoor mocht ze van de programmaleiding geen programma's meer presenteren en werd ze ontslagen. Na protesten kreeg de vrouw een andere baan aangeboden.
7) Fish Odour Syndrome - Visgeursyndroom

Een van de meer pijnlijke en onbekende verschijnselen is het 'Visgeursyndroom'. Het syndroom doet de urine, zweet en adem van de patiënt naar rotte vis ruiken. De visachtige stank is het gevolg van buitensporige uitscheiding van trimethylaminuria. Deze zeldzame metabole stoornis werd voor het eerst geïdentificeerd in de jaren zeventig.

8) Persistent genital arousal disorder:

Restless Genital Syndrome (ReGS) komt vooralsnog uitsluitend voor bij vrouwen. Bij ReGS heeft een vrouw vrijwel continu het gevoel dat zij op het punt staat een orgasme te krijgen. Dit gevoel kan zitten op of rondom de clitoris, in de schaamlippen, de vagina, het gebied rondom de vagina, boven het schaambeen, in de liezen en soms de anus. Het is hierbij opvallend dat dit 'pre-orgasme' gevoel niet gepaard gaat met seksuele fantasieën of seksuele verlangens. De klacht betreft daarom dan ook eerder een opwindingsgevoel van de geslachtsorganen (genitale opwinding) dan echt seksuele opwinding. ReGS kan geleidelijk of vrij plotseling ontstaan.

Sommige vrouwen hebben er in het begin nog wel een plezierig gevoel bij, maar al snel worden zij er wanhopig en somber van. Het gevoel van genitale opwinding verdwijnt niet als een vrouw via masturbatie of geslachtsgemeenschap tot een orgasme is gekomen. In tegendeel, bij een deel van de vrouwen komt het gevoel daarna in versterkte mate terug. De vrouwen die hieraan lijden zijn niet uit op seks, ze willen alleen van dit gevoel af omdat dit hen vreselijk irriteert.

De meeste vrouwen die hieraan lijden, praten er uit schaamte met vrijwel niemand over. Dat maakt dat ze zich nog eens extra alleen voelen met hun klacht. Vaak worden ze door hun huisarts of specialist niet voor vol aangezien omdat de meeste artsen nog nooit van dit syndroom gehoord hebben.

De Amerikaanse seksuologe Sandra Leiblum heeft in 2001 voor het eerst in de medische literatuur melding gemaakt van een aantal vrouwen die, tegen hun zin in, opwindende gevoelens in hun geslachtsorgaan ervaren. Zij noemde deze aandoening het Persistent Sexual Arousal Syndrome (PSAS). Toen later bleek dat seksuele verlangens hierbij niet optreden, veranderde zij de naam in Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD).

In 2008, toonde de Nederlandse neuropsychiater Prof. Dr. Marcel D. Waldinger aan dat de niet-gewenste gevoelens aan de geslachtsorganen vaak gepaard gaan met een rusteloos gevoel van de benen (restless legs syndrome; RLS) en een frequent optredende drang om vaak te moeten plassen (overactive bladder syndrome, OBS).

Volgens Prof. Waldinger horen PSAS of PGAD, rusteloze benen en een overactieve blaas thuis in een overkoepelend syndroom. Om deze associatie met restless legs te benadrukken, heeft Prof. Dr. Waldinger de combinatie van deze klachten een nieuwe naam gegeven: Restless Genital Syndrome (ReGS).

In 2009 toonde Prof. Waldinger aan dat het Restless Genital Syndrome wordt veroorzaakt door een aandoening (een sensorische neuropathie) van een korte dunne zenuw, de Nervus Dorsalis Clitoridis. Deze zenuw is een eindtak van een langere zenuw, de Nervus Pudendus, en ligt links en rechts naast de vagina en clitoris.


9) Morgellons:

Over Morgellons hebben we reeds een nieuwsbericht gemaakt. Je vindt de link ergens helemaal onderaan. Morgellons is een mysterieuze ziekte waarbij de patiënten menen geïnfecteerd te zijn door parasieten die onderhuids rondkruipen en waarvan de meeste artesen menen dat het slechts om een waanidee gaat. Het Amerikaanse 'Federal Center for Disease and Preventoin (CDC)'startte reeds een uitgebreid onderzoek met als doel om voor eens en altijd vast te stellen of het een waanidee, een parasiet of iets ander is. Tot op heden hebben we nog geen concrete resultaten verkregen.

De symptomen zijn:

- Onverklaarbare wondjes en zweertjes die niet helen.
- Vreemd materiaal wat het meest lijkt op gekleurde draadjes of zwarte korreltjes die uit of door de huid komen.
- Chronische vermoeidheid.
- Verminderde concentratie en aantasting korte termijn geheugen.
- Pijn in spieren en gewrichten.
- Het gevoel hebben dat er iets onder de huid rondkruipt.

Morgellons, de meest gangbare diagnoses van artsen zijn:

- Delusional parasitosis, het waanidee hebben door parasieten geïnfecteerd te zijn.
- Huidaandoeningen zoals vormen van schurft, eczeem of acné.
- Associaties met de ziekte van Lyme.Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2017 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht