ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Schrikwekkende cijfers?… Meer en meer allochtonen in België

België is een muticultureel land en de originele bevolking heeft altijd open gestaan om andere nationaliteiten aan te lokken, teneinde het werk te doen dat de Belg niet wilde doen. Denk bijvoorbeeld aan de steenkoolmijnen van indertijd. Maar, wat nu?
door Angelus - zaterdag 15 mei 2010 0:43

In een democratisch landje als België moet men oppassen wat men schrijft, want je wordt vrij snel als racist uitgemaakt. Ik begrijp dus de mensen die mij persoonlijk e-mailen, maar hun mening niet op onze website durven plaatsen, zelfs niet onder een schuilnaam. Het is dan ook speciaal aan hen dat ik dit nieuwsberichtje richt.

Cijfers zijn cijfers en liegen niet altijd. Uiteindelijk komen ze niet van mijzelf, maar overgenomen uit een nieuw sociologisch onderzoek van de KULeuven. De onderzoekers zijn drie generaties teruggegaan. Ze namen ook de nieuwe Belgen en hun nageslacht op. Enkel wie tot drie generaties terug geen allochtonen in zijn stamboom heeft, is volgens de onderzoekers een autochtone Belg.

De cijfers vertellen ons duidelijk dat er in de grote steden meer en meer allochtonen komen wonen. Het is dan ook overduidelijk dat België langzaamaan zijn eigenheid aan het verliezen is. Momenteel is meer dan 20 % van de 'Belgen' van allochtone afkomst. Volgens onderzoeker Jan Hertogen is de evolutie niet meer tegen te houden. "We zullen ons er emotioneel moeten overzetten dat de stereotype oude Belg stilaan zal verdwijnen," zei hij.Terwijl momenteel ongeveer 20 % van de Belgen van allochtone origine is, zou dat binnen 10 jaar 30 % zijn. Het komt erop neer dat van alle inwoners van België in 2020 een op drie van buitenlandse herkomst is. Echt iets om naar uit te kijken, nietwaar? Ikzelf heb persoonlijk niets tegen allochtonen in het algemeen, maar anderzijds ben ik - samen met vele anderen - de mening toegedaan dat er ergens een grens zal moeten getrokken worden. Maar, kan dat nog? Ik vrees van niet.

Bovendien heeft België een zeer grote Staatsschuld. Als men eens wist hoeveel stempelgelden, kindergelden, kosten voor gezondheidszorg, gevangenissenbeleid, immigratieopvang, enzovoorts naar allochtonen uitgaan - de allochtone Belgen meegerekend, natuurlijk - ben ik ervan overtuigd dat we met die besparingen onze schuld praktisch met 50% zouden kunnen halveren. In tijden van crisis moet wel eerst aan zichzelf denken. Hoe kan een mens anderen helpen indien hij dat niet voor zichzelf kan doen?

Vooral de grote steden hebben nu soms al veel meer allochtone inwoners: Antwerpen (39,7 %), Mechelen (27,3 %), Leuven en Gent (26,3 %).

Ook de toekomst is belangrijk: denk aan onze eigen kinderen! Over tien jaar, bijvoorbeeld, zal de bevolking van Antwerpen voor de meerderheid uit allochtonen bestaan. Hun aandeel stijgt van 39,7 % nu naar 55 % in 2020, aldus socioloog Jan Hertogen samen met de Katholieke Universiteit Leuven. Antwerpen gaat daarmee Brussel achterna. Van de Brusselaars is al bijna 70 % van allochtone origine, waarvan een heel groot deel Marokkanen. Over tien jaar zal dat 85 % zijn.

In steden zoals Mechelen en Gent stijgt het percentage allochtonen volgens hem naar respectievelijk 41 % en 38 %.

Het Brussels gewest spant wel degelijk de kroon, want daar hebben bijna zeven op de tien inwoners buitenlanders in hun stamboom. Sint-Joost-ten-Node heeft 96,2 % allochtonen en Sint-Gillis 91,7 %. Sint-Gillis is een wijk in Brussel waar 44.000 inwoners verblijven, waarvan nu ook al ruim 42 % buitenlander is. Het is een wijk waar de politie, met het oog op haar eigen veiligheid, bij voorkeur niet te vaak komt. De criminaliteit tiert er dan ook welig. Een wijk, kortom, zoals Brussel er veel kent.

's Nachts staan 16 agenten in voor de ordehandhaving in Brussel-West, een gebied met 182.000 inwoners. Zodra ergens de poppen aan het dansen gaan, zit er niets anders op dan versterking in te roepen van naburige korpsen, die op hun beurt hun eigen zone onbewaakt moeten achterlaten.
In Vlaanderen wonen vooral veel Nederlanders en Marokkanen, in Wallonië zijn dat vaak mensen met Italiaanse roots. Het onderzoek stelt dat de autochtone Belgen binnen enkele tientallen jaren in de minderheid zullen zijn in de grote steden.

Limburg is dan ook weeral de provincie met veel allochtonen. Dat Limburg, als kleinste Vlaamse provincie, veel allochtonen telt is te wijten aan de verschillende migratiegolven die sedert de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Vooral vroegere gastarbeiders uit Griekenland, Turkije en Marokko maken nog een belangrijk deel uit van de bevolking in voormalige mijngemeenten zoals Genk, Beringen en Heusden-Zolder.

Bovendien telt het Vlaams Gewest 80.000 55-plussers van allochtone afkomst, 4,6 % van alle bejaarden. Maar in grote steden zoals Antwerpen loopt dat percentage op tot 15,5 % van alle 55-plussers. Dat blijkt uit cijfers van Edith Lodewijckx van de studiedienst van de Vlaamse regering. Ze stelde die voor op een studiedag aan de Universiteit Antwerpen.

Uit de cijfers kun je concluderen dat er hier dus niet alleen sprake is van een sterke toename van de allochtone bevolking, maar dat tevens de autochtone bevolking in toenemende mate de vlucht neemt uit de grote steden, een verschijnsel dat ook in Nederland in niet geringe mate te zien is.

Alleen worden hierover in ons land geen concrete publicaties gedaan, of wordt de uittocht met andere redenen omfloerst weggewerkt als een normaal proces. Dat miskent, zoals deze Belgische cijfers pijnlijk duidelijk maken, de werkelijkheid: het is een vlucht. De restanten van de autochtone bevolking worden gevonden in een steeds kleiner centrum, alsmede in enkele wegsmeltende enclaves in duurdere wijken. Wie zich daarbuiten in een grote stad ophoudt en niet weet hoe weg te komen, verdrinkt in de massa nieuwkomers.

In de kleinere plattelandsgemeenten langs de Nederlandse grens gelden overigens vergelijkbare cijfers wat betreft Nederlandse immigranten. Ook zij zijn geen echte Belgen, en zijn dus als allochtonen verwerkt in dit onderzoek. Maar je kunt op geen enkele wijze spreken van een overstroming van Nederlanders in grote Belgische steden.

Over meerwaarde gesproken... Meer dan 40 % van de Turkse en Noord-Afrikaanse jongeren begint het secundair onderwijs op een leeftijd later dan 12 jaar, wat meteen een achterstandpositie inhoudt. De onderzoekers wijzen erop dat in ons onderwijssysteem een vroege achterstand nooit meer goedgemaakt kan worden.

Slechts 25% van jongeren met Turkse of Noord-Afrikaanse roots studeert verder na hun middelbare school. Bij autochtone jongeren is dat gemiddeld 68%. Hogescholen en universiteiten krijgen aanmoedigingsfondsen van de overheid om de toestroom van allochtonen vlotter te laten verlopen.

Waarom zoveel allochtone jongeren niet verder studeren varieert sterk volgens Nele Spaas van het SAMV. "Veel allochtone jongeren denken dat ze zullen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en zien het nut van verder studeren niet in. Anderen hebben geen secundair diploma. Het gaat voornamelijk over allochtonen met Turkse of Noord-Afrikaanse roots."

Moraal van dit verhaal? Ik zou het niet weten. Wat Zelfkennis betreft, ben ik er wel van overtuigd dat onze 'gouden naalden' meer en meer naar het buitenland zullen verhuizen... vooral naar Australië, zou ik aanraden.

Nabericht 15 juli 2010: Ik wil je aandacht evenwel trekken op de evolutie van de veiligheidssituatie in Brussel, die globaal in 2009 en uitzonderlijke daling gekend heeft in vergelijking met 2008 (-8,9%) en ook op langere termijn ten aanzien van 2000. In Brussel, beste leerling klas voor daling criminaliteit in 2009 wordt ook voor elk van de deelgemeenten in Brussel de cijfers gegeven:

De Brusselse evolutie steekt schril af tegen deze in Antwerpen (+6%) Gent (+8%) en Mechelen (+14%). Maar, zoals gisteren nog, wordt dit door de hoogste politiemensen, onder andere Fernand Koekelberg, verzwegen. Uiteraard zullen bepaalde types criminaliteit of nieuwe evoluties het eerst in Brussel vaststelbaar zijn, maar door een uitzonderlijk globale positieve evolutie volledig onder de mat te vegen worden in feite al degenen die zich daar positief voor ingespannen hebben - niet in het minst de 70% allochtone bevolking zelf - gedeprecieerd, en dat kan enkel negatief afstralen of juist de ongewenste effecten ressorteren die men zogezegd in woorden wil bestrijden.

Jan Hertogen, socioloog
__________________________________________________________________________________________________________________

Nota: Spiritualia is een project van de School voor Ontwikkeling van De Innerlijke Mens vzw, afgekort: DIMschool vzw, en richt zich tot iedereen.

Wist je dat DiMschool vzw gespecialiseerd is in het samenstellen van Werkgroepen met als hoofdthema 'Zelfkennis', vooral gebaseerd op de Gurdjieff-filosofie? Interesse? Ga naar onze andere website www.DIMschool.be - of zend van hieruit een e-mailtje naar: [email protected] -

Weldra kun je jezelf als Eclecticus inschrijven! Niet voor iedereen, misschien - maar een privilege, wél voor Jou? ... Dit kan nog wel een tijdje duren: er wordt aan de DIMschool-website gewerkt. Maar als je bereid bent om een financieel 'baksteentje' bij te dragen, laat het ons nu al gerust weten - waarvoor dank bij voorbaat.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2017 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht